Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου

Εισηγητής: Γεώργιος Δασταμάνης Δήμαρχος Γρεβενών
Θέμα    1οΣυζήτηση για το Στρατόπεδο Γρεβενών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2οΑπομάκρυνση – καθαίρεση παρτεριού στην Πλατεία Αιμιλιανού Ο.Τ. 1, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    3οΚαθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    4οΚαθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
Θέμα    5οΟρισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2023
Θέμα    6οΟρισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών πραγμάτων και Ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2023
Θέμα    7οΣυγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2023 και εφεξής

Διεύθυνση Πολεοδομίας Δόμησης

Θέμα    8οΠαραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την υπογείωση των δικτύων αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της οδού 13ης Οκτωβρίου στην πόλη των Γρεβενών (αίτημα ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης) και ανάκληση της αριθμ. 17/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Ειδικά Θέματα

Θέμα   9οΈγκριση της αριθμ. 103/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2023

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γρεβενών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα