Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Π.Ε. Γρεβενών: Μελέτη τρισκελών κόμβων στο Ρέμα Σιούτσας (οδός Καρπερού-Δεσκάτης)

Η Π.Ε. Γρεβενών προβαίνει στην κατάρτιση μελέτης, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την «ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», για την κατασκευή ισόπεδων τρισκελών κόμβων (Κ1, Κ2) στην περιοχή του Ρέματος Σιούτσας, στο δρόμο Καρπερού-Δεσκάτης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το χρόνιο πρόβλημα της κυκλοφορίας μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων Χασίων και Δεσκάτης.

Η μελέτη εξετάζει την περίπτωση βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά, με την δημιουργία ισόπεδων τρισκελών κόμβων που βρίσκονται κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Καρπερού – Δεσκάτης και συγκεκριμένα:

  • τη δημιουργία ισόπεδου τρισκελούς κόμβου Κ1 πριν την γέφυρα του Ρέματος Σιούτσας, με κατεύθυνση προς Παλιουριά, της οδού Καρπερού – Δεσκάτης στον υφιστάμενο κόμβο, στην διασταύρωση με την περιφερειακή οδό προς Καρπερό,
  • τη δημιουργία ισόπεδου τρισκελούς κόμβου Κ2 μετά την γέφυρα του Ρέματος Σιούτσας με κατεύθυνση προς Παλιουριά της οδού Καρπερού – Δεσκάτης στον υφιστάμενο κόμβο, στην διασταύρωση με την οδό προς Κατάκαλη.

Η δημιουργία ισόπεδων τρισκελών κόμβων του οδικού αυτού άξονα θα συμβάλει στην πιο ασφαλή κυκλοφοριακή επικοινωνία των κατοίκων σε αντίθεση με την μέχρι σήμερα κατάσταση.

Η σημασία κατασκευής του έργου είναι μεγάλη καθώς με τη διαμόρφωση των ισόπεδων τρισκελών κόμβων του υφιστάμενου οδικού άξονα με τις αναφερόμενες διασταυρώσεις των οικισμών, βελτιώνονται σημαντικά οι κυκλοφοριακές συνθήκες από την Δήμητρα προς την Δεσκάτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της περιοχής.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Π.Ε. Γρεβενών, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 65.000€.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ