Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΡΧΙΣΕ Η  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ  ΒΡΕΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

    Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους γονείς συνδημότες μας,  ότι ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση,  στα πλαίσια της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2023-2024.   

    Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους γονείς,  ηλεκτρονικά  στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr [«Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»], με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet των αιτούντων.

    Οι φάσεις υποβολής των αιτήσεων, ανάλογα με τον  ΑΦΜ του αιτούντα γονέα,  είναι οι εξής:

   ΑΦΜ που λήγουν σε  0, 1, και 2,  από 20 έως 22/6/2023

   ΑΦΜ που λήγουν σε  3, 4, και 5,  από 23 έως 25/6/2023

   ΑΦΜ που λήγουν σε  6, 7, 8 και 9,  από 26 έως 29/6/2023

    Όλοι οι ΑΦΜ,  από 30/6 έως 11/7/2023.

   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι:

    Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης έτους 2022.

    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης – Πιστοποιητικό αναπηρίας για ΑΜΕΑ [αιτούντος ή έτερου  μέλους οικογένειας].

    ΑΜΚΑ  των παιδιών ΜΕΑ για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

     Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του νομικού προσώπου του Δήμου Δεσκάτης, ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ: 2462351122, του  Παιδικού Σταθμού Δεσκάτης: 2462031204 και του Παιδικού Σταθμού Καρπερού: 2462034089.  

    Ο Πρόεδρος του

Ν.Π.Δ.Δ.   ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ

       Ζήσης Κόγιος