Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση Δημ.Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών (26-10-2015)

23η πρόσκληση του προέδρου για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, για τη Δευτέρα 26-10-2015 και ώρα 19:00.

 

 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια Κούρβουλο Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών”

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης Κολυμβητηρίου”

Θέμα 3ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 4ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – Ανακατασκευή Γηπέδου Γρεβενών”

Θέμα 5ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση – Βελτίωση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων (έτους 2014)”

Θέμα 6ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίων”

Θέμα 7ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών”

Θέμα 8ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (ασφαλτικά)”

Θέμα 9ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος 2015”

Θέμα 10ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Γρεβενών”

Θέμα 11ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θ.Ζιάκα και Αγίου Κοσμά”

Θέμα 12ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα”

Θέμα 13ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας στην κοινότητα Δοτσικού” 

Θέμα 14ο

Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: “Βελτίωση κοιμητηρίων Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 15ο

Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου” (Δ.Ε. Δοτσικού)

Θέμα 16ο

Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών”

Θέμα 17ο

Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου “Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο”

Θέμα 18ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Τρικώμου,  Παρορείου & Μοναχιτίου”

Θέμα 19ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Ν.Π. του Δήμου, για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο Δ.Α.Κ. Γρεβενών”.

Θέμα 20ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Ν.Π. του Δήμου,   για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή στέγης αποδυτηρίων κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών”

Θέμα 21ο

Συγκρότηση τεχνικής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: “Βελτίωση οδού Σπηλαίου – Πορτίτσας Δήμου Γρεβενών Π.Ε. Γρεβενών”

Θέμα 22ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων”

Θέμα 23ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Ταξιάρχη”

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα  24ο

Έγκριση του 23ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 236/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 25ο

Έγκριση του 24ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 246/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 26ο

Έγκριση του 25ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 247/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 27ο

Εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα “Α’  Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις”

Θέμα 28ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στη Θεσσαλονίκη.

Θέμα 29ο

Παραχώρηση χρήσης χώρων του Δημοτικού Καταστήματος -πρώην Δημαρχείο-της Τ.Κ. Κνίδης  Δ.Ε. Βεντζίου (αιτήματα Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κνίδης)

Θέμα 30ο

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Αβδέλλας Δήμου Γρεβενών

Θέμα 31ο

Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Γ’  κατανομή έτους 2015)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας