Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

Από το  Δήμο Γρεβενών ανακοινώνεται ότι οι δυνητικά ωφελούμενοι του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Πρόνοιας και…

στο γραφείο 275 προκειμένου να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους και να υποβάλουν ένσταση εφόσον η αίτηση του ωφελούμενου έχει απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει. 

Δείτε ακόμα