Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Παράταση για την τοποθέτηση ταχογράφων

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σας κάνει γνωστό ότι:

Με το αριθμ. πρωτ.: …

Β5 2292/50812/19-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκε παράταση για την τοποθέτηση ταχογράφου στα   ογκομετρικά φορτηγά και χύδην αγροτικά μηχανήματα και την προσκόμιση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφου , στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε να προσκομισθεί  στην υπηρεσία  η παραπάνω βεβαίωση εντός των χρονικών περιθωρίων.

 

                                                         

                                       

                                                                                                      – Ο –

                                                                  Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 

 

                                                                                 

                                                                                     Νικόλαος Τάκας