Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ΕΞΑΜ. 2015 Β-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015Β

Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ http://www.gsae.edu.gr/el/  τα αποτελέσματα..

επιλογής καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ για τις νέες ειδικότητες εξ.2015Β. 

Για το ΙΕΚ Γρεβενών έχουν εγκριθεί οι ειδικότητες

-Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης- Αρχιμάγειρας (ΣΕΦ)

-Τεχνικός Αρτοποιός Ζαχαροπλαστικής

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν για εγγραφή στο ΙΕΚ Γρεβενών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  μέχρι και την πέμπτη 8-10-2015  (ώρες λειτουργίας ΙΕΚ Γρεβενών 11:00-7 μμ, ώρες εγγραφών  πρωί 11:00-2:30μμ  και  απόγευμα 5-7 μμ)

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

-Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

-Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

-Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία). 

-Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους. Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα   https://iek.sch.gr/LogIn

Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Σημείωση: Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν  θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ  http://www.gsae.edu.gr/ και του ΙΕΚ Γρεβενών http://iek-greven.gre.sch.gr/ και στο τηλ.   24620-84183

 

Ο Δ/ντής

 

Τσιουμπέρης Στέργιος