Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών γνωστοποιείται ότι κατ’ εντολή του επιστημονικού υπευθύνου του Τμήματος Στήριξης…

και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, κυρίου Καζάζη, με το παρόν μήνυμα ανακοινώνονται οι οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 οι οποίες έχουν ως εξής:

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Α2   για επαγγελματικούς  σκοπούς

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 (πρωί)

Εγγραφές

Από 7 έως 18 Σεπτεμβρίου 2015

Α2   για επαγγελματικούς  σκοπούς

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 (πρωί)

Εγγραφές

Από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2016

Α2   για επαγγελματικούς  σκοπούς

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (πρωί)

Εγγραφές

Από 1 Φεβρουαρίου έως 13 Μαρτίου 2016

Οι παραπάνω ημερομηνίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification/node/15.
Σας υπενθυμίζουμε ότι στις συγκεκριμένες εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ εξαίρεση, μόνο για τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, και πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για α) χορήγηση άδειας οδήγησης ταξί και β) χορήγηση άδειας εργασίας ως αποκλειστικής νοσοκόμας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification/node/19.

 

Ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

 

MSc Λιάμπας  Θωμάς