Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ -Δηλώσεις συμμετοχής

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Γρεβενών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

(διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Γρεβενών στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

      Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Γρεβενών. μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα στις ακόλουθες ενότητες:

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
  • ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Κ.Δ.Β.Μ Γρεβενών 

Τέρμα  Κ.Ταλιαδούρη  (Διοικητήριο)

Τηλ. 2462076520    ΩΡΕΣ 09:00-13:00

email: kdvm22@gmail.com (  υπόδειγμα αίτησης στο www.dimosgrevenon.gr  εικονίδιο ΚΔΒΜ ) 

Δηλώσεις συμμετοχής από 07-09-2015   .Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας