Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εκμίσθωση κυλικείου του ΕΠΑΛ Γρεβενών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών , προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για…

την εκμίσθωση κυλικείου του ΕΠΑΛ Γρεβενών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δ/ντή του ΕΠΑΛ  Γρεβενών την Παρασκευή 2-10- 2015 και ώρα 11:00 π.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου 2021

Τα έξοδα  δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβληθούν από τον πλειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Πληροφορίες στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ( Πλ. Ελευθερίας 1, Δημαρχείο) και στα τηλ. 24623-50884, 24623-50830 , 6981-312 631.

Η παραπάνω αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με αριθμό ΑΔΑ: ΩΘΡΟΟΞ74-ΧΘΟ, που περιέχονται όλοι οι όροι της συμμετοχής

 

Ο Πρόεδρος

Πέτρου Χρήστος