Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Το «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» συμμετέχει στο πρόγραμμα Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και ….

Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2015-2016 με τις παρακάτω Δομές:

Α΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Γρεβενών προ-νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Β΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Γρεβενών βρέφη 8 μηνών έως 2,5 ετών.

Β΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Γρεβενών  προνήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Οι Αιτήσεις  συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από  05-8-2015 έως τις 18-8-2015 μόνο ταχυδρομικά  ή με υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς από τις μητέρες, στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε .  Γραφείο Θεσσαλίας, Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος  Όροφος, 41222 Λάρισα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) ή τα γραφεία του Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Γρεβενών, Μ. Αλεξάνδρου 79 .

Τηλ. επικοινωνίας: 2462080543 κ 2462022627.

 

 

                                                                                        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

                                                                              ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ