Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΟΙ 100 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

 

 • Άλλαξε ο τρόπος διακυβέρνησης με συνεχείς ουσιαστικές συνεδριάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, διαφάνεια στις αποφάσεις και πάταξη της σπατάλης στο Δημόσιο.
 • Οι λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου μειώθηκαν κατά 2 δις € (από 9,3 δις το 2009 σε 7,3 δις € το 2011= μείωση 22 %).
 • Καταργήθηκαν όλες οι παχυλά αμειβόμενες επιτροπές που είχε δημιουργήσει η Κυβέρνηση Καραμανλή.
 • Εφαρμόσθηκε η ανοιχτή διαδικασία για την στελέχωση θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο (open gov) για να πάψει η αντιμετώπιση του ως λάφυρο από την Κυβέρνηση .

 

ΚΡΑΤΟΣΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Αναμορφώθηκε το σύστημα προσλήψεων και υπήχθησαν όλες οι προσλήψεις στο ΑΣΕΠ, τόσο των μόνιμων όσο και των συμβασιούχων.
 • Εφαρμόσθηκε το Πρόγραμμα «Διαύγεια» για κάθε απόφαση οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου με την υποχρεωτική ανάρτηση κάθε απόφασης στο Διαδίκτυο.
 • Ψηφίσθηκε ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, να έχουν πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, να καταθέτουν αιτήσεις, δικαιολογητικά, να προμηθεύονται πιστοποιητικά, να πληρώνουν φόρους, παράβολα κλπ.
 • Έγινε για πρώτη φορά απογραφή των Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Δημιουργήθηκε στο ΥΠΟΙΚ ηΕνιαίαΑρχήΠληρωμώναπό το Δημόσιο.
 • Θεσμοθετήθηκε αντικειμενικό σύστημα εκλογής σε Διευθυντικές θέσεις του Δημοσίου (ΑΣΕΠ).
 • Περιορίσθηκε ο αριθμός των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 30 %  περίπου.

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΑΤΑΞΗΤΗΣΔΙΑΦΘΟΡΑΣΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

 • Θεσμοθετήθηκε η πρόβλεψη δήμευσηςτων περιουσιακών στοιχείων που δεν δηλώνονται στο «πόθεν έσχες» πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων.
 • Καθιερώθηκε υποχρεωτικόστάδιοδημόσιαςδιαβούλευσηςπριν από την κατάθεση κάθε νομοσχεδίου και το σύστημα των δύοαναγνώσεων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
 • Απαγορεύτηκε η κατάθεση τροπολογιών την τελευταία στιγμή.
 • Συστάθηκε ΕιδικήΔιαρκήςΕπιτροπήΕξοπλιστικώνΠρογραμμάτωνστην Βουλή.
 • Καθιερώθηκε ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος των οικονομικών του Κράτους με την δημιουργία ειδικήςυπηρεσίαςστη Βουλή, (το ΓραφείοΠροϋπολογισμούτουΚράτους).
 • Δημιουργήθηκε ειδική Διαρκής Επιτροπή στη Βουλή για την παρακολούθησητουσυστήματοςΚοινωνικήςΑσφάλισης.
 • Περιορίσθηκετοεύροςτουθεσμούτηςβουλευτικήςασυλίαςκαι θεσμοθετήθηκε ρητά ότι ο θεσμός καλύπτει μόνο τη δραστηριότητα του βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων και του λειτουργήματος του ως Βουλευτή.
 • Αναμορφώθηκε ο θεσμός του «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων και καθιερώθηκε η δημοσίευση καιστοδιαδίκτυοτων δηλώσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος.
 • Ποινικοποιήθηκε η φοροδιαφυγή.
 • Καθιερώθηκε ο θεσμός του εισαγγελέαοικονομικούεγκλήματος.
 • Δημιουργήθηκε η Αρχήκαταπολέμησηςτουμαύρουχρήματος.
 • Καταργήθηκε, έναντι των ελεγκτικών αρχών, τοτραπεζικόαπόρρητο.
 • Καθιερώθηκε ο έλεγχος, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, της νομιμότητας των καταθέσεων που μεταφέρονται στο εξωτερικό.
 • Θεσμοθετήθηκε ως ΑνεξάρτητηΑρχήη Στατιστική Υπηρεσία για να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα των στοιχείων.
 • Έγινε απογραφή των συνταξιούχων και εντοπίσθηκαν οι περιπτώσεις παράνομων συντάξεων.

 

ΤΟΠΙΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Αναδιοργανώθηκε πλήρως η τοπική Αυτοδιοίκηση με το σχέδιο «Καλλικράτης».
 • Θεμελιώθηκε η περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με τις 13 αιρετές περιφέρειες.
 • Μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό.
 • Καθιερώθηκε η δυνατότητα όχι μόνο του εκλέγειν αλλά και του «εκλέγεσθαι» στους νέους από τα 18 χρόνια.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Διεκδικήθηκε και χτίστηκε από το μηδέν ο ΕυρωπαϊκόςΜηχανισμόςΣτήριξηςπου εξασφάλισε τα πρώτα 110 δις €, σώζοντας την χώρα από την χρεωκοπία.
 • Πετύχαμε τον Μάρτιο του 2011 την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δανείου των 110 δις €.
 • Διεκδικήσαμε και πετύχαμε τον Ιούλιο του 2011 την συμφωνία με την οποία προβλέφθηκε πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας με 109 δις € με παράλληλη εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πλήρη κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος  ως το 2014.
 • Πετύχαμε την ιστορική συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου του 2011 με την διαγραφή105 δις € από το Δημόσιο Χρέος που ήταν στα χέρια ιδιωτών δανειστών.
 • Με δύσκολες αποφάσεις που ελήφθησαν το 2010-2011 μπήκε τέλος στον φαύλο κύκλο των ανεξέλεγκτων ελλειμμάτων του δημοσίου, με μεγάλες θυσίες των πολιτών βέβαια.
 • Το έλλειμμα τηςγενικήςΚυβέρνησηςμειώθηκε από 36 δις €  ( 15,7 % του ΑΕΠ) το 2009, σε 24 δις  € ( 10,6% του ΑΕΠ) το 2010, με εξασφάλιση της περαιτέρω πτωτικής πορείας του ελλείμματος για να επιτευχθεί η εξασφάλιση πρωτογενούς πλεονάσματος.
 • Μεταρρυθμίσθηκε το ασφαλιστικό σύστημα για να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του χωρίς να θιγούν οι συντάξεις κάτω των 1000 €.
 • Περιορίσθηκε ο Δημόσιος Τομέας, με την κατάργηση/συγχώνευση  77 φορέων του Δημοσίου.
 • Δημιουργήθηκε το ΤαμείοΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.
 • Ψηφίσθηκε ο Νόμος για ανακεφαλαίωση τραπεζών με κοινές μετοχές.
 • Ψηφίσθηκε νόμος για το άνοιγμα150 «κλειστών» επαγγελμάτων.
 • Ψηφίσθηκε και συγκροτήθηκε (τον Ιούλιο του 2011) με διακομματική συναίνεση, τοΤαμείοΑξιοποίησηςΔημόσιαςΠεριουσίας.
 • Μειώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
 • Δημιουργήθηκε η Υπηρεσία μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων one stop shop.
 • Ψηφίσθηκε νόμος (Ιούνιος 2011) για ριζική απλοποίηση των δανειοδοτήσεων των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των βιομηχανικών πάρκων.
 • Ρυθμίσθηκαν οφειλές επιχειρήσεων και δόθηκε η «δεύτερη ευκαιρία» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
 • Ψηφίσθηκε η σύσταση της Ενιαίας Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Καθιερώθηκε το σύστημα της επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων (fast track).
 • Για την νεανική επιχειρηματικότητα δημιουργήθηκε στον επενδυτικό νόμοειδικήκατηγορίαγιατηνστήριξητηςνεανικήςεπιχειρηματικότητας.
 • Δημιουργήθηκε νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης νέων, το StartUpGreece.
 • Έγινε άρση του καμποτάζ για την ενίσχυση του τουρισμού.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 • Αναμορφώθηκε το Ασφαλιστικό Σύστημα που οδηγούνταν σε κατάρρευση.
 • Δημιουργήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών (ΕΟΠΥΥ).
 • Δημιουργήθηκε τοΕνιαίοΚέντροΠληρωμήςΣυντάξεων που μαζί με την απογραφή εντόπισε δεκάδες χιλιάδες παράνομες συντάξεις.
 • Καθιερώθηκε το σύστημα της ηλεκτρονικήςσυνταγογράφησηςπου οδήγησε σε μείωση κατά 33 % της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης που είχε φθάσει στα 5 δις € το 2009.
 • Θεσμοθετήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.
 • Θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση των Ταμείων να καταβάλουν προσωρινήσύνταξη εντός 2,5 μηνών.
 • Εφαρμόσθηκαν σειρά προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για στήριξη της απασχόλησης:

➢     Για νέους ανέργους και ανέργους πτυχιούχους

➢     Ανέργους που πλησιάζουν την σύνταξη

➢     Γυναίκες

➢     Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

➢     ΠρόγραμμακοινωφελούςΕργασίας

➢     ΚοινωνικήΟικονομίακαιΚοινωνικήΕπιχειρηματικότητα

➢     ΤοπικάΟλοκληρωμέναΠρογράμματαστήριξηςτηςαπασχόλησης

➢     ΠρογράμματαΟΤΑγιααπασχόλησητωνανέργωνσετεχνικάέργα

➢     Καθιερώθηκε το μέτρο της ΚάρταςΕργασίαςσε τομείς με υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας

 

ΥΓΕΙΑ

 • Εφαρμόσθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
 • Καθιερώθηκε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για όλους.
 • Έγιναν συγχωνεύσεις νοσοκομείων.
 • Έγινε αναμόρφωση συστήματος προμηθειών με διεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.
 • Έγινεμείωσηφαρμακευτικήςδαπάνης με γενική ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων, έκδοση θετικού καταλόγου, ηλεκτρονική δημοπρασία, γενόσημα  κ.λ.π.
 • Έγινεαπελευθέρωσηεπαγγέλματοςφαρμακοποιών.
 • Εξαλείφθηκε η λίστα αναμονής για χορήγηση μεθαδόνης.

 

ΠΑΙΔΕΙΑ

 • Παρουσιάσθηκε το σχέδιο για το νέοσχολείο(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).
 • Έγινε εισαγωγή της Αγγλικής και της Πληροφορικής ως μάθημα από την Α’ Δημοτικού στα πολυπληθέστερα σχολεία.
 • Ψηφίσθηκε ο Νόμος για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού.
 • Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λειτούργησε η νέαυπηρεσίαηλεκτρονικήςπαραγγελίαςακαδημαϊκώνσυγγραμμάτων«Εύδοξος».
 • Καταργήθηκαν οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ και έγινε η αντικατάσταση τους με αδιάβλητο σύστημα θετικής διάκρισης υποψηφίων από ευπαθείς οικογένειες.
 • ΨηφίσθηκεονέοςΝόμοςγιαταΑΕΙ(Αύγουστος2011) μετηνψήφοτων4/5 τωνβουλευτών. Ο Νόμος καθιέρωσε :

 

➢     Συμβούλιο του Ιδρύματος με συμμετοχή και εξωτερικών προσωπικοτήτων

➢     Ουσιαστική εκπροσώπηση φοιτητών χωρίς συνδιοίκηση

➢     Κατάργηση παραταξιακών ψηφοδελτίων στις εκλογές των ΑΕΙ

➢     Τέλος στο άσυλο της παρανομίας

➢     Καθιέρωση υποχρεωτικής εγγραφής των φοιτητών κάθε εξάμηνο

➢     Όρια στη συνολική διάρκεια των σπουδών

➢     Φοιτητικά δάνεια σε όλους και όχι μόνο στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές

➢     Αξιολόγηση και υποχρεωτική πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από Ανεξάρτητη Αρχή

➢     Υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο του εκπαιδευτικού υλικού (παραδόσεις- σημειώσεις)

➢     Καθιέρωση των «επώνυμων εδρών» από χορηγούς

➢     Αξιολόγηση των καθηγητών κάθε πέντε χρόνια, με βαρύτητα της άποψης των φοιτητών τους.

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Ψηφίσθηκε νόμος για τοΜητρώοΑγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Θεσπίσθηκε ενιαίο μητρώοεμπόρωναγροτικώνπροϊόντωνκαιεφοδίων.
 • Νομοθετήθηκε η αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ.
 • Ψηφίσθηκε νόμος για την ριζική αναδιάρθρωση των συνεταιρισμών.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΑΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Ψηφίσθηκε νόμος για το ΠράσινοΤαμείοκαι την κύρωση Δασικών Χαρτών.
 • Ψηφίσθηκε νόμος για την προστασίατηςΒιοποικιλότητας.
 • Ψηφίσθηκε νόμοςγιατηνανακύκλωση.
 • Καθιερώθηκε νέοςτρόποςέκδοσηςοικοδομικώναδειών, με κατάργηση του ρόλου των πολεοδομιών και η αρμοδιότητα περνά στους μηχανικούς μελετητές.
 • Με νόμο ρυθμίσθηκε το μεγάλο θέμα των αυθαιρέτων.
 • Ψηφίσθηκε νόμος γιατην επιτάχυνσηανάπτυξηςτωνανανεώσιμωνπηγώνενέργειας.
 • Ψηφίσθηκε νόμος γιατην ενεργειακήαναβάθμισητωνκτηρίων για εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Θεσπίσθηκε για πρώτη φορά το ΚοινωνικόΟικιακόΤιμολόγιοτης ΔΕΗ, με το οποίο οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληρώνουν φθηνότερα το ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Ψηφίσθηκε νόμος για Έρευνα, ΠαραγωγήκαιΔίκτυοΜεταφοράςΥδρογονανθράκων, με στόχο την έρευνα και αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 • Νομοθετήθηκε η αποδέσμευση της διαδικασίας επιλογής των ανώτατων Δικαστικών από την εκτελεστική εξουσία, με εισαγωγή τουθεσμούακρόασηςτωνυποψηφίωναπότοΚοινοβούλιο(Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής).
 • Το 2011 ψηφίσθηκε ο νόμος για την «Εκδίκαση πράξεων Διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για την επιτάχυνση της εκδίκασης.
 • Δημιουργήθηκε (Νόμος 3932/2011) η «ΑρχήΚαταπολέμησηςτηςΝομιμοποίησηςεσόδωναπόΕγκληματικέςΔραστηριότητες».
 • Ψηφίσθηκε ο νόμος, που προβλέπει το Σύνταγμα, για την διεξαγωγήΔημοψηφισμάτων.
 • Ιδρύθηκε η νέα ΥπηρεσίαΟικονομικήςΑστυνομίαςκαιΔίωξηςΗλεκτρονικούΕγκλήματος.

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

 • Με τον νόμο για σύγχρονο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας δόθηκε η δυνατότητα σε νόμιμους, ευρισκόμενους στη χώρα, μετανάστες να αποκτούν με αίτηση τους την ελληνική ιθαγένεια και διευκολύνθηκε η απόκτηση της ιθαγένειας από παιδιά μεταναστών (της Β’ γενιάς) που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα μετά από αίτηση των (νόμιμων) μεταναστών γονέων τους.
 • Δόθηκε το δικαίωμα συμμετοχήςστους νόμιμους μετανάστες και ομογενείς, στις δημοτικές εκλογές.