Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ως Δημοσιο Ι.Ε.Κ.. θα λειτουργεί η ΕΠΑΣ βοηθών ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ

Ιδρύεται Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας με ειδικότητα: “Βοηθός Νοσηλευτικής…

Γενικής Νοσηλείας”  στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. τροποποίηση και συμπλήρωση Γ4α/Γ.Π.24571 ΦΕΚ (Β’ 1553 /23-07-2015) Υπουργική Απόφαση. 


Επομένως, η λειτουργία της ΕΠΑΣ.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ θα συνεχίσει το έργο της πλέον ως Δ.ΙΕΚ.


Απόφοιτοι Λυκείων θα εγγράφονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών και απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. Α’ κύκλου, Μ.Τ.Ν.Ε.Σ.,ΕΠΑΣ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ θα εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.


Οι ενδιαφερομενοι, για οποιοδήποτε πληροφορία, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2462084223 
6982472771 


Η Διευθύντρια

Τσιοτικα Πιπίνα.