Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ανακοινώνεται ότι:

Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις του Αναπληρωττή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης , Περιβάλλοντος και Ενέργειας  ( ΑΔΑ:ΩΞ3Σ465ΦΘΗ-54Χ & ΨΛ6Π465ΦΘΗ-1ΞΝ) που καθορίζουν τις διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων…

στους δικαιούχους για τα μέτρα «Υδατοκαλλιέργεια» &  «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

 

Σκοπός είναι :Παραγωγικές επενδύσεις ( Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός) στην Υδατοκαλλιέργεια παραδοσιακών υδρόβιων οργανισμών όπως πέστροφες , κυπρίνους , ή και νέων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη , όπως διακοσμητικά είδη ψαριών

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών  για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ( περιοχή εντός στόχου σύγκλισης)  & για μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται :

σε 60% για την Υδατοκαλλιέργεια

σε 50% για Μεταποίηση & Εμπορία

Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή και Τραπεζικό Δανεισμό.

Σε κάθε  περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού του έργου.

Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων των ενδιαφερομένων ορίζεται η 29η  Μαϊου  2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ( τηλέφωνο: 2462 3 53 081 .Νικολαΐδου Μαρία)

 

                                                                            Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ της Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

 

 

                                                                                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ