Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 37η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών…

 

Θέμα 1ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Εκθεσιακό Κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων”

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή πλατείας και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Κοινότητας Δοτσικού”

Θέμα 3ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Οδοποιία 2006” (Δ.Ε. Μεσολουρίου)

Θέμα 4ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση

οικισμού Τρικώμου”

Θέμα 5ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου”

Θέμα 6ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Οικιστική αναβάθμιση και

ανάπλαση οικισμού Κιβωτού”

Θέμα 7ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Συντήρηση αθλητικών

εγκαταστάσεων – χώρων (έτους 2009)”

Θέμα 8ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Πλακόστρωση

ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας (Β’ φάση)”

Θέμα 9ο

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας

Τρικόρφου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 10ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση

αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού»

Θέμα 11ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση –

επέκταση δημοτικού κοιμητηρίου»

Θέμα12ο

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση

Δημοτικού καταστήματος»

Θέμα 13ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Βεντζίων»

Θέμα 14ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών (έτους 2011)»

Θέμα 15ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Βελτίωση υπόβασης οδών Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)»

Θέμα 16ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Βελτίωση δασικών δρόμων και δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας

δημοτικού δάσους Δ.Δ. Αγ. Θεοδώρων»

Θέμα 17ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ (έτους 2010)»

Θέμα 18ο

Ηλεκτροδοτήσεις Δημοτικών Χώρων – Κτιρίων

Θέμα 19ο

Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού.

Θέμα 20ο

Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2015.

Θέμα 21ο

Παράταση δωρεάν παραχώρησης για χρήση των υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ1044 και ΚΗΙ1042  οχημάτων και ανάληψη υποχρεώσεων παραχωρημένων οχημάτων από την Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας.

 

            Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 22ο

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 12.300,00€ από Ε.Γ.Τ.Α.Α. για την υλοποίηση της πράξης “Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του Ε.Χ.Κ.Β.” και έγκριση (ψήφιση) του 32ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014  που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 23ο

Έγκριση (ψήφιση) του 33ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014  που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 24ο

Έγκριση (ψήφιση) του 34ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014,  ως προς πιστώσεις συνολικά 18.999,94 € από χρημ/ση ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών, που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 25ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυνερίου (αίτηση Κεχαγιά Μαρία)

Θέμα 26ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.  Δοτσικού (αίτηση Παπαϊωάννου Ιωάννη)

Θέμα 27ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.  Περιβολίου (αίτηση Δημητρούλια Γεώργιου)

Θέμα 28ο

Διαγραφή χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Γρεβενών.

Θέμα 29ο

Εκμίσθωση του ισογείου κοινοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Βατολάκκου (αίτησης Σαρουσαββίδη Μάριου) ή παραχώρηση του ιδίου χώρου για στέγαση απόρων.

           

            Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 30ο

Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού Δήμου Γρεβενών

 

            Ειδικά Θέματα

Θέμα 31ο

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 32ο

Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών και εγγραφών αρχείου του Δήμου

Θέμα 33ο

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας