Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής

Τι είναι το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής

 

Πρόκειται για μία νέα δραστηριότητα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, μια πρωτοβουλία η οποία έχει στόχο την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τη συμβουλευτική του εργατικού δυναμικού, με έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης….

 

Η παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος στο πεδίο αυτό έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις κρατικές δομές και υπηρεσίες – κυρίως το ΟΑΕΔ, το ΙΚΑ, το ΣΕΠΕ – καθώς επίσης και τις αντίστοιχες δομές και υπηρεσίες φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων.

Βασικοί σκοποί και στόχοι

Σκοπός

Να αποτελέσει έναν βασικό πόλο αξιόπιστης, έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και συμβουλευτικής του εργατικού δυναμικού της χώρας και να συμβάλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού, αντίστοιχου, Εθνικού Δικτύου (Συστήματος) Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής.

Στόχοι

Συμβολή στην παροχή και τη διάθεση εξειδικευμένων, έγκυρων πληροφοριών, τόσο στα μέλη των συνδικάτων όσο και στο σύνολο των εργαζομένων και του εργατικού δυναμικού ευρύτερα.

Συμβολή στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο σύνολο των εργαζομένων και του εργατικού δυναμικού ευρύτερα.

Συμβολή στη συνδικαλιστική δραστηριότητα, στο πεδίο απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων, με την ενδυνάμωση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Εργαζομένους, επισφαλείς εργαζομένους, ανέργους, νέους ανέργους, συνδικαλισμένους εργαζομένους, συνδικαλιστικά στελέχη, συνδικάτα, κοινωνικούς φορείς και επιμελητήρια, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τι προσφέρει

Πληροφόρηση για θέματα που σχετίζονται με το καθεστώς ασφάλισης τους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους, καθώς και σε θέματα εργασιακών σχέσεων – ζητημάτων που συχνά αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Συμβουλευτική σε μεμονωμένους χρήστες και σε συλλογικούς φορείς εστιαζόμενη στα κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης και αντιμετώπισης των ραγδαίων εξελίξεων και των αλλεπάλληλων νομοθετικών αλλαγών στο εν λόγω πεδίο όπως και σε ζητήματα απασχόλησης σε εργαζομένους αλλά και ανέργους.

Πως ενημερώνομαι και έρχομαι σε επαφή με το Δίκτυο

  • Με προσωπική επαφή στις κατά τόπους υπηρεσίες του Δικτύου στην Κοζάνη
  • Μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ: www.inegsee.gr
  • Με e-mail: kozaniinediktio@inegsee.gr
  • Με συμμετοχή στις εκδηλώσεις, στις ημερίδες, στα εργαστήρια και στα σεμινάρια του δικτύου
  • Μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (facebook. Twitter, blogs)

 

Επικοινωνία – Κοζάνη

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κοζάνης, Καμβουνίων 24 Τ.Κ. 50100

Σύμβουλοι: Κυριακίδου Χριστίνα, Φασνάκης Κωνσταντίνος

Τηλ: 24610-49780 fax 24610-49786

www.inegsee.gr   e-mail: kozaniinediktio@inegsee.gr

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γραμματέας Οικ/κου

 

Ιωάννης Γρηγοριάδης                                                                   Στυλιανός Μάρου