Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εντάξεις νέων έργων του Δήμου Γρεβενών και Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πρόγραμμα LEADER

Η Αναπτυξιακή Γρεβενών ανακοινώνει ότι με το υπ’ αριθμ. 700/28-11-2014 αίτημα ένταξης έργων που υπέβαλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, η Ομάδα Τοπικής Δράσης Leader Γρεβενών, εντάσσει τα παρακάτω έργα στο τοπικό πρόγραμμα “Εφαρμογή Προσέγγισης Leader”:

 

 

(1) (2) (3) (4)     (7) (8) (9)
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΠΣΑΑ
ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ποσοστό Χρηματοδότησης ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (€)
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. (€) Συνολικό Κόστος
(με ΦΠΑ)
5 945970 L321-1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ   135.000,00 31.050,00 166.050,00
100%
6 946044 L322-1 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ   100.387,63 23.089,15 123.476,78
100%
7 946102 L322-1 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΗΔΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΜΑΤΑΚΙΟΥ ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ   52.514,72 12.078,39 64.593,11
100%
1 942575 L312-2 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ   58.970,16 13.563,14 72.533,30
50%
2 942576 L312-3 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ   91.085,50 20.949,67 112.035,17
50%
3 942981 L313-6 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ   163.823,72 37.679,46 201.503,18
50%
4 945966 L313-6 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ KARMA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ   60.520,00 13.919,60 74.439,60
50%
8 946181 L312-2 ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ   175.930,00 40.463,90 216.393,90
50%
9 946464 L312-2 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ   299.995,00 68.998,50 368.993,50
50%
Συνολο Επενδύσεων   1.138.226,73 261.791,81 1.400.018,54

Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα πρόκειται να ενταχθούν τρία έργα του Δήμου Γρεβενών συνολικού προϋπολογισμού 354.119,89€ και έξι ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.045.898,45€.

 

 

 

 Για την ΑνΓρε

Ο Πρόεδρος 

 

Κουπτσίδης Δημοσθένης