Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αίτηση για συζήτηση θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών (δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 2 του Ν.3852/2010) κατέθεσαν σήμερα Παρασκευή 17-10-2014 (αρ.πρωτ: 28991/17-10-2014) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την οποία, ζητούν τη σύγκλιση του Δημοτικού …

Συμβουλίου με θέμα συζήτησης «Χορήγηση άδειας χρήσης της πλατείας Αιμιλιανού για κατάθεση στεφάνου κατά την 12η Οκτωβρίου 2014».

 

Ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης

του Δήμου Γρεβενών

Δημοσθένης Κουπτσίδης