Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Καταργείται η Λ” ΕΠΚΑ – Ξεχωριστές Εφορείες Αρχαιοτήτων σε Κοζάνη και Γρεβενά

Σύμφωνα με τον Νέο Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στο ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014, ακόμα και η Λ’  Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που έχει ως έδρα την Αιανή, ουσιαστικά καταργείται στις 28 Οκτωβρίου. Στη θέση της δημιουργούνται 1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης με έδρα την Αιανή και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και 2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά και χωρική αρμοδιότητα …

την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών/

Επίσης, σύμφωνα με τον Νέο Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ, «Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων αποτελούνται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογι− κών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων β) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολο− γικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών δ) Τμήμα Συντήρησης ε) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας», κάτι που σημαίνει πρακτικά πως καταργούνται οι μέχρι σήμερα Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, όπως και αυτή με αρμοδιότητα την Κοζάνη και τα Γρεβενά.

 

Ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ:

http://www.nomotelia.gr/photos/File/171a-14.pdf

 

πηγη: kozanimedia.gr