Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δημοπράτηση του έργου Κατασκευή οδού Συδένδρου – Επαρ. Οδός Γρεβενών – Δασυλλίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια της αναβάθμισης της οδικής υποδομής της περιοχής μας, δημοπράτησε το έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΔΕΝΔΡΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 440.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%.

Πηγή χρηματοδότησης του τεχνικού …

αντικειμένου είναι το Πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ ΣΑΕ 205 με κωδικό έργου 2007ΣΕ20500266 και τίτλο «Αγροτική οδοποιία Νομού Γρεβενών».

Η διάρκεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής του έργου δεν θα ξεπεράσει τους δεκαοχτώ μήνες (18) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.