Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

 Την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Αποδοχή επιχορήγησης 28.548,35 € από το Υπ. Εσωτερικών για …

υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄ τρίμηνο 2013 (20%)» και σύνταξη του 7ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014.
2.      Αποδοχή χρηματοδότησης 190.000,00 € από ΠΔΕ ΣΑΕ 205 (ΕΠΑΔΥΜ), για αγορά οικοπέδου Εθνικής Τράπεζας και σύνταξη του 8ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014.
3.      Αποδοχή επιχορήγησης συνολικής πίστωσης 132.854,55 € από τον ΟΑΕΔ για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και σύνταξη 9ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014.
4.      Αποδοχή χρηματοδοτήσεων ποσού 181.425,00 από το ΠΔΕ ΣΑΕ 205 (ΕΠΑΔΥΜ) και ποσού 20.000,00 € από ΣΑΕ 440 (ΠΙΝΔΟΣ). Τροποποίηση του προϋπολογισμού για εγγραφή των πιστώσεων.
5.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση πιστώσεων έργων χρηματοδοτούμενων από ΣΑΤΑ και σύνταξη 11ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014.
6.      Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2014)».
7.      Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ».
8.      Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
9.      Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2014)».
10.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2014)».
11.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ».
12.  Τροποποίηση και παράταση ισχύος υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΟΤΔ (Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακή Α.Ε. – ΟΤΑ) για την υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ» Στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο: L321 « Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13.  Τροποποίηση και παράταση ισχύος υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΟΤΔ (Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακή Α.Ε. – ΟΤΑ) για την υλοποίηση της πράξης «Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Κιβωτού» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14.  Τροποποίηση και παράταση ισχύος υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΟΤΔ (Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακή Α.Ε. – ΟΤΑ) για την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο: L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L 323-3 (Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15.  Τροποποίηση και παράταση ισχύος υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΟΤΔ (Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακή Α.Ε. – ΟΤΑ) για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΜΙΞΗ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο: L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L 323-1 (Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16.  Επί αιτήματος ΑΝ.ΓΡΕ.