Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απολογισμός της “ΕΛΠΙΔΑΣ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

«ΕΛΠΙΔΑ»

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

 …

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

18,00

 

ΑΠΟΡΟΙ

5.194,43

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

5.582,00

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

6.212,44

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

2.962,00

 

ΜΑΘΗΤΕΣ

7.535,00

 

BAZAAR

2.383,00

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

4.600,00

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

7.381,83

 

ΒΑΠΤΙΣΤΙΡΙΑ

145,00

 

ΜΑΘ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

2.995,90

 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

150,00

 

ΛΕΥΚ. ΑΓΟΡΑΣΤΗ

740,00

 

ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ

500,00

 

EUROBANK ERGASIAS

7.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ

 

24.336,87

ΤΟΚΟΙΤΡΑΠΕΖΩΝ

34,92

 

ACTION AID

       100,00                                             

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ.

 

29.097,65

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ

350,31

 

ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2012

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

 

450,31

ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ

7.357,15

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

ΜΕΤΡΗΤΑ

2.592,47

 

ΕΞΟΔΑ BAZAAR

129,23

 

ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ

 

9.949,62

ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ

246,23

 

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

375,46

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 

25.162,64

 

 

 

ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠEΖΩΝ

11.695,09

 

 

 

 

ΜΕΤΡΗΤΑ

2.189,54

 

 

 

 

ΣΥΝ.ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 2013

 

13.884,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

39.047,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

39.047,27

 

 

Από τα έσοδα το 98,51% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 1,49% για λειτουργικά έξοδα.

                              Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ

 

 

 

    Η Πρόεδρος                                                        Η Ταμίας

 

Ευαγγελία Μπόγκια                                       Κατερίνα Τολίκα