Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα σεμινάρια Επιχειρηματιών

Το Επιμελητήριο Γρεβενών ανακοινώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που αφορούν τα σεμινάρια   Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων, Επιχειρηματιών ή Αυτοαπασχολούμενων όλων των κλάδων της οικονομίας σε θέματα εξωστρέφειας. Η Κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με €5 (μεικτά) ανά ώρα.

Η Νέα καταλυτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι και η …

24-3-2014 και θα υποβάλλονται  στο ΚΕΚ  ΓΑΙΑ (Ειρήνης 8-Γρεβενά- τηλ. 2462080397) και από ώρες 11.00 έως 14.00.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση (παραλαμβάνεται από την ΕΕΔΕ και διαδικτυακά στη σελίδα www.eede.gr)

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι εργάζεται ή επιχειρεί.
  3. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Πρόσφατη φωτογραφία
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων.

 

                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                       Νικόλαος Ράμμος

Δείτε ακόμα