Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων, Επιχειρηματιών, Αυτοαπασχολούμενων

Το Επιμελητήριο Γρεβενών και η  Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων,  στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου: «Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και σύμφωνα με το εγκριθέν και ενταχθέν από…

τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Τεχνικό Δελτίο Έργου. Τα προγράμματα διοργανώνονται την περίοδο 2012-2014 και αφορούν στην Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων, Επιχειρηματιών ή Αυτοαπασχολούμενων όλων των κλάδων της οικονομίας σε θέματα εξωστρέφειας.

 

Αντικείμενο του Έργου είναι η Διαχείριση και Υλοποίηση με Αυτεπιστασία, ενεργειών Συμβουλευτικής και Κατάρτισης που απευθύνονται σε Εργαζόμενους, Αυτοαπασχολούμενους και Επιχειρηματίες όλων των κλάδων της οικονομίας σε θέματα εξωστρέφειας. αφορούν στην Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων, Επιχειρηματιών ή Αυτοαπασχολούμενων όλων των κλάδων της οικονομίας σε θέματα εξωστρέφειας.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δυο Δράσεις:

 

Δράση 1: Συμβουλευτική και Mentoring σε θέματα Εξωστρέφειας

 

Στόχος της Δράσης 1 είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για θεωρίες και τεχνικές που θα τους βοηθήσουν:

  • Να αυξήσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.
  • Να έχουν, ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή τους, ένα γρήγορο εργαλείο αξιολόγησης της εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησής του.
  • Να αποκτήσουν ένα πλαίσιο προγραμματισμού των εξαγωγικών δράσεων της επιχείρησής τους.
  • Να διευκολύνουν τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέματα εξωστρέφειας.

 

Δράση 2: Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας

 

Η Δράση 2 αφορά στην παροχή κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζόμενων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Η Κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με €5 (μεικτά) ανά ώρα.

 

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

Αίτηση (παραλαμβάνεται από την ΕΕΔΕ και διαδικτυακά στη σελίδα www.eede.gr)

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι εργάζεται ή επιχειρεί
  3. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Πρόσφατη φωτογραφία
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι και τις 14-03-2014 στο ΚΕΚ  ΓΑΙΑ (Ειρήνης 8-Γρεβενά- τηλ. 2462080397) και από ώρες 11.00 έως 14.00.

 

                                                                    Ο Πρόεδρος

 

                                                                    Νικόλαος Ράμμος