Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου),  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 1. 1.      Χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου». (Δ.Ε. Δοτσικού)
 2. 2.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης των μελετών: 1. Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 2. Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» και 3. Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα».
 3. 3.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Εξάρχου Β’ φάση».
 4. 4.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών».
 5. 5.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι».
 6. 6.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Σαμαρίνας».
 7. 7.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού άξονα διασταύρωση Αγ. Παρασκευής Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Δήμου Γρεβενών Ν. Γρεβενών».
 8. 8.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση καλντεριμιών».
 9. 9.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Αγίου Κοσμά».
 10. 10.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Ηρακλεωτών».
 11. 11.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας κάθετης σήμανσης οδών Δυτικού τμήματος Δήμου».
 12. 12.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση οδών – χώρων (έτους 2012).
 13. 13.  Αποδοχή πίστωσης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έργο LIFE Δήμου Γρεβενών.
 14. 14.  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 25.000,00 € από ΕΣΠΑ για υλοποίηση της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων».
 15. 15.  Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 600.000,00 € για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών κατοικιών πόλης Γρεβενών»-Αναμόρφωση του Τεχν. Προγράμματος και του προϋπολογισμού.
 16. 16.  Αναμόρφωση – Διόρθωση κωδικών προϋπολογισμού έτους 2013.
 17. 17.  Αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς πίστωση 9.054,46 € και εγγραφή της πίστωσης για ίδια συμμετοχή του έργου «Εγκατάσταση Γεωθερμικού συστήματος στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Γρεβενών».
 18. 18.  Αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς πίστωση 9.163,01 € από ΣΑΤΑ 2013 για τη συνέχιση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας».
 19. 19.  Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για πληρωμή της 5ης δόσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και λογιστικής τακτοποίησης για την οφειλή προς τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Γρεβενών.
 20. 20.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 της αριθ. 47490 (ΦΕΚ 3390/18-12-2012 τεύχος Β) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών).
 21. 21.  Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού.
 22. 22.  Έγκριση και ψήφιση πίστωσης (ποσού 1.500,00) € για τον εορτασμό της 13ης Οκτωβρίου 1912.
 23. 23.  Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.
 24. 24.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών.
 25. 25.  Διάθεση πίστωσης οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου.
 26. 26.  Έγκριση και διάθεση πίστωσης 10.000,00 € για την επιχορήγηση-οικονομική ενίσχυση του Ερευνητικού Έργου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Προϊστορική αρχαιολογική έρευνα ΒΔ περιοχής Γρεβενών».
 27. 27.  Έγκριση προϋπολογισμού του έργο LIFE με τίτλο «Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση των όρων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στη Β. Πίνδο με ακρώνυμο «LIFE ARCPIN» και κωδικό: LIFE 12 GR/NAT/000784. Έγκριση σύναψης συμβάσεων εταιρικής σχέσης.
 28. 28.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
 29. 29.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 30. 30.  Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων Γηπέδου Κνίδης».
 31. 31.  Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή χώρων Δασικής Αναψυχής στις θέσεις “Σμίξη” και “Μοναστήρι” στον ποταμό Αλιάκμονα».
 32. 32.  Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Γρεβενών με θέμα την απασχόληση τριών υπαλλήλων της ΠΕΔ στο Δήμο Γρεβενών και ορισμός εκπροσώπων στην ΚΕΠ.
 33. 33.  Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος στη θέση “Λατομική περιοχή Πόρου” του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 34. 34.  Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με έκταση ιδιοκτησίας του Κόττα Γεωργίου του Δημητρίου στην Τ.Κ. Προσβόρου.
 35. 35.  Αποδοχή της παραχώρησης κατά χρήση του οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας ΚΤΖ 2822 από την ΔΙΑΔΥΜΑ.
 36. 36.  Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού επί αιτημάτων δημοτών.
 37. 37.  Μετατόπιση ιστών φωτισμού.
 38. 38.  Τροποποίηση αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 28.
 39. 39.  Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
 40. 40.  Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ (αντικατάσταση μελών που έχει λυθεί η υπαλληλική τους ιδιότητα).
 41. 41.  Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού αναψυκτηρίου στο πάρκο «ΜΕΡΑΣ».
 42. 42.  Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών.
 43. 43.  Υλοτομία στο Συνιδιόκτητο Αγροδασόκτημα Λόχμης “Βίτσι” Τ.Κ. Αμυγδαλιών.
 44. 44.  Επί αιτήματος Δόγκαλη Βασιλικής του Νικολάου για μείωση του μισθώματος.
 45. 45.  Επί αιτήσεως Τσάτα Κων/νου του Γεωργίου.
 46. 46.  Επί αιτήσεως Μπουραλέκου Αικατερίνης.
 47. 47.  Επιβολή τελών και δικαιωμάτων  Δήμου Γρεβενών οικ. έτους 2014.