Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Υπογραφή συμβάσεων εκτέλεσης έργων στο Δήμο Γρεβενών

α) «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ανατολικού τμήματος του Δήμου»,

β) «Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2013)»

 

Υπεγράφησαν στις 10 Οκτωβρίου 2013 οι συμβάσεις εκτέλεσης των έργων: α) «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας …

ανατολικού τμήματος του Δήμου» και β) «Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2013)» μεταξύ του Δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και των εκπροσώπων των αναδόχων εταιρειών.

Το έργο «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ανατολικού τμήματος του Δήμου» προϋπολογισμού 65.190,00€, δημοπρατήθηκε στις 02/08/2013 με  ανάδοχο εταιρεία κατασκευής την «Μπασαγιάννης Κων/νος Ε.Δ.Ε.» η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.930,50€ με Φ.Π.Α. και έχει προθεσμία εκτέλεσης 3 μήνες.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη διάστρωση δρόμων με οπλισμένο σκυρόδεμα και την  κατασκευή χυτών κρασπέδων. Επίσης θα τοποθετηθούν μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Το έργο «Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2013)» προϋπολογισμού 77.100,00€, δημοπρατήθηκε στις 19-08-2013 με ανάδοχο εταιρεία κατασκευής την «Ξενίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.245,02€ με Φ.Π.Α. και έχει προθεσμία εκτέλεσης 12 μήνες.

Με το παρόν έργο προβλέπεται η κατεδάφιση δομικών στοιχείων αλλά και η επισκευή ή αποκατάσταση τους, σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτοψίας της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης.