Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Παράταση για το πρόγραμμα ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιου Σκορδά παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ””Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013”. Νέα προθεσμία υποβολής….

ορίζεται η 21-10-2013 και ώρα 14.00 (2.00μ.μ.). (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ”Διαύγεια” 10/10/2013).

Περισσότερες πληροφορίες στο www.e-kepa.gr και συγκεκριμένα στη διεύθυνση : http://www.e-kepa.gr/frontend/new.php?aid=1457&cid=149

 

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

τηλ. 2310-480.000

info@e-kepa.gr

www.e-kepa.gr

                                                                                    

                                                                                Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                                Νικόλαος Ράμμος