Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έως 15-11-2013 η θεώρηση των καρτών για ΑΜΕΑ

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνει ότι:

Τα άτομα με Αναπηρίες που είναι κάτοχοι Δελτίου Μετακίνησης  με μειωμένο εισιτήριο (πάσο), παρακαλούνται να περάσουν  από την υπηρεσία μας ή τα κατά τόπους Κ.Ε.Π. για να θεωρήσουν τις κάρτες για το έτος 2013 από 7-10-2013 έως 15-11-2013

 

   Μαζί τους να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του.

   2.Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής, εφόσον η προηγούμενη έχει λήξει, όπου  

      θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας( τουλάχιστον 67%).

   3.Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ  (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες

       Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες,

       δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση  γνωμάτευσης.      

   4.Δελτίο Αστυνομικής  ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

   5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου

       διαμονής.

   6.Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας .

   7.Το Δελτίο Μετακίνησης.

 

 

Η Αναπλ.Διευθύντρια                          Ο Αντιπεριφερειάρχης

 

ΝΤΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ