Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απάντηση της Π.Α.Σ.Κ. δασκάλων & νηπιαγωγών Γρεβενών στη ΔΑΚΕ

Ώστε, λοιπόν, οι διορισμένοι,  εγκάθετοι της ΔΑΚΕ/ΠΕ Γρεβενών (επιστρατευμένοι και μονιμάδες), στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, είναι «το τελευταίο και πιο ισχυρό ανάχωμα … της εκπαίδευσης» και δεν είναι ο επιλεγμένος, με αξιοκρατικές  διαδικασίες (τις καλύτερες, κατ΄ ομολογία όλων, της μεταπολίτευσης), Δ/ντής /Πρόεδρος, γνωστός για την αμεροληψία του, το πνεύμα δικαίου και…

την προσήλωσή του στη νομιμότητα; Μήπως είναι ο ίδιος Δ/ντής ανάχωμα στους επίδοξους «καλαμοκαβαλητές» της εξουσίας, που δεν έχουν αντιληφθεί το ρόλο τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και δεν γνωρίζουν στην καλύτερη περίπτωση ή συγχέουν (δυστυχώς) τις αρμοδιότητες του οργάνου που υπηρετούν;

       Κλασικές παλαιοδεξιές αντιλήψεις που θεωρούν την εξουσία ως αυτοσκοπό για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων σε βάρος, συνήθως, του Δημοσίου Συμφέροντος. Διότι ένας γνήσιος δεξιός δεν έχει άλλο λόγο να είναι τέτοιος, ούτε ενδιαφέρεται για την νομιμότητα ( ποιο όργανο έχει, δημοκρατικά εκχωρημένη, την εξουσία να αποφασίζει, ποιο όργανο δημοκρατικά προτείνει με τα προβλεπόμενα από το νόμο κριτήρια), ούτε για την αξιοκρατία, ούτε για κανόνες, ούτε για αντικειμενικές διαδικασίες και ανταλλαγή ορθολογικών επιχειρημάτων, ούτε για δεοντολογία, ούτε για τίποτε άλλο, παρά μόνο για το βόλεμα των συνοδοιπόρων του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απόφαση της πλειοψηφίας του Συμβουλίου κατά την σχολική χρονιά 2012-2013 που αγνοώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας, αποφάσισαν την αναστάτωση 4 σχολικών μονάδων στη μέση της σχολικής χρονιάς , με μόνο κριτήριο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης συναδέλφου , ευτυχώς όμως κάποιοι το αντιλήφθηκαν έγκαιρα (Δ/ντής , Υπουργείο Π.Δ.) και δεν υλοποίησαν τις προτάσεις της πλειοψηφίας . Οι κατά τα άλλα λαλίστατοι συνάδελφοι αλλά και ο αιρετός της ΔΑΚΕ , πέρυσι δεν προχώρησαν σε καμιά καταγγελία , αλλά προσπαθούσαν πλαγίως και υπογείως να επιβάλλουν την πρότασή τους , εκβιάζοντας και απειλώντας ακόμη και με πειθαρχικές διώξεις στελεχών που δεν τους προσκυνούσαν και δεν εκτελούσαν τις εντολές τους.

      Επομένως, η ΔΑΚΕ/ΠΕ Γρεβενών, απαιτεί (ως κυρίαρχη αν και μειοψηφούσα ) και να προτείνει και να αποφασίζει και να επιβάλει και να διατάζει υπακοή «άνευ όρων», πιστή στο «πελατειακό σύστημα», που είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της κακοδαιμονίας της Δημόσιας Διοίκησης, πέρα από κάθε έννοια νομιμότητας, αξιοκρατίας και δεοντολογίας, τις οποίες πιστά υπηρετεί ο Δντής και με την καταγγελλόμενη δήθεν παράνομη και πραξικοπηματική απόφασή του.

      Όσο για τον αιρετό της ΠΑΣΚ, όταν υπηρέτησε στην ίδια θέση (του Προϊστάμενου Εκπαιδευτικών Θεμάτων) και έπρεπε να προσφέρει σε μια διαλυμένη Διεύθυνση, μετά την αποχώρηση των κυνηγημένων «κολλητών» της ΔΑΚΕ, δεν υπήρχε ηθικό ζήτημα, ενώ τώρα υπάρχει γιατί ενδιαφερόμενος πλέον είναι  ένας νέος «πελάτης» της ΔΑΚΕ με τις επιτακτικές ανάγκες του. Είπαμε: ούτε για την λογική δεν ενδιαφέρεται η ΔΑΚΕ.

     Όμως οι λογικές και κυρίως οι πρακτικές της ΔΑΚΕ έχουν περάσει ανεπίστρεπτα!

 

                                                                    Καληνύχτα  ΔΑΚΕ/ΠΕ Γρεβενών!!!

                                                                        ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ   

 

    Για την άρση κάθε παρεξήγησης σχετικά με την καταγγελία της ΔΑΚΕ που αφορά την επιλογή Πρ/νου Εκπ/κών θεμάτων θυμίζουμε στην ΔΑΚΕ το σχετικό άρθρο του νόμου καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των δύο υποψηφίων

 

Άρθρο 15
Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων

Κριτήρια επιλογής των στελεχών του άρθρου αυτού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθη­κόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντι­κειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσ­σών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκη­ση καθηκόντων μέντορα.

 

    Ευαγγελόπουλος

 

1)      γνώση του αντι­κειμένου του προς άσκηση έργου: Προϊστάμενος Εκπ/κων Θεμάτων το 2010-2011

2)      ΤΠΕ 1ο επίπεδο  

3)      ΤΠΕ 2ο επίπεδο

4)      συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία:   15 χρόνια και 1 μήνα

5)      προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου: αναπληρωτής Δ/ντης ΙΕΚ Γρεβενών το 2000

6)      συνδικαλιστική δράση: 10 χρόνια στο Δ.Σ. του συλλόγου Δ/Ν Ν. Γρεβενών ( Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Μέλος)

 4η διετία αιρετός από το 2006 -2014 και Αντιπρόσωπος στην ομοσπονδία

 

 Καραγιάννης

 

1) γνώση του αντι­κειμένου του προς άσκηση έργου: –

2)ΤΠΕ 1ο  επίπεδο

3) συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία:   13 χρόνια και 10 μήνες εκπαιδευτική +7 χρόνια μη εκπαιδευτική (4 χρόνια Δήμαρχος σε μικρό  περιφερειακό Δήμο και 3 χρόνια αντιδήμαρχος στο Δήμο Γρεβενών)

4) προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου: –

5) συνδικαλιστική δράση: 6 μήνες Πρόεδρος του συλλόγου Δ/Ν Ν. Γρεβενών και μετά παραιτήθηκε στα μέσα της θητεία του γιατί δε μπορούσε να αντεπεξέλθει και μία θητεία Γραμματέας.