Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Υπογραφή συμβάσεων εκτέλεσης των έργων

α) «Αντιστήριξη πρανών οδών», β) «Διαγραμμίσεις Δημ. Οδών Δυτικού τμήματος του Δήμου» και γ) «Συντήρηση – Επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων».

 

Υπεγράφησαν από το Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και τους αναδόχους  των κατασκευαστικών …

εταιρειών οι συμβάσεις εκτέλεσης των έργων: α) «Αντιστήριξη πρανών οδών», β) «Διαγραμμίσεις Δημ. Οδών Δυτικού τμήματος του Δήμου» και γ) «Συντήρηση – Επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων». 

Το έργο «Αντιστήριξη πρανών οδών» προϋπολογισμού 73.783,94€, δημοπρατήθηκε στις 29-7-2013 με  ανάδοχο εταιρεία κατασκευής τη «Γάκης Γεώργιος Ε.Δ.Ε.». Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.832,00€ με το Φ.Π.Α. και έχει προθεσμία εκτέλεσης 2 μήνες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην Τ.Κ. Δοτσικού και αφορούν, την κατασκευή τριών τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα στην κοίτη του ρέματος, την κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων στο δρόμο προς την πλατεία και τη διαμόρφωση παραποτάμιου χώρου σε πεζόδρομο.

Το έργο «Διαγραμμίσεις Δημ. Οδών Δυτικού τμήματος του Δήμου» προϋπολογισμού 61.500,00€, δημοπρατήθηκε στις 30-7-2013 με  ανάδοχο εταιρεία κατασκευής την «Τσουκαλάς Ευάγγελος Ε.Δ.Ε.». Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.000,00€ με το Φ.Π.Α. και έχει προθεσμία εκτέλεσης 12 μήνες. Με το παραπάνω έργο προβλέπεται η συντήρηση των διαγραμμίσεων οδών και η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων.

Το έργο «Συντήρηση – Επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων» προϋπολογισμού 68.000,00€, δημοπρατήθηκε στις 30-7-2013 με ανάδοχο εταιρεία κατασκευής τη «Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε». Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 65.280,00€ με το Φ.Π.Α. και έχει προθεσμία εκτέλεσης 18 μήνες. Με τη μελέτη του έργου προβλέπεται η συντήρηση φρεατίων και σχαρών σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.