Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:…

 

 

1.      Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Άξονας 4: Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δήμου Γρεβενών».
2.      Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Άξονας 4: Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» με τίτλο «Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Κοκκινιάς».
3.      Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Άξονας 4: Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» με τίτλο «Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας».
4.      Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Άξονας 4: Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» με τίτλο «Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμών Αηδονίων και Κληματακίου».
5.      Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Άξονας 4: Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» με τίτλο «Κατασκευή χώρων Δασικής Αναψυχής στη θέση «Λάτνα» Ελευθέρου και ανάδειξη μονοπατιού «Παλαιοκνίδη-Κρεμαστός» Δήμου Γρεβενών».
6.      Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Άξονας 4: Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» με τίτλο «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών στους οικισμούς Κνίδης, Πόρου και Σαρακήνας».
7.      Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Άξονας 4: Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» με τίτλο «Βελτίωση βατότητας Αγροτικού οδικού Δικτύου  Ανατολικού τμήματος Δήμου Γρεβενών».
8.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Μηλέας».
9.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης».
10.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δαπέδων 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών».
11.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Μηλέας (Έκθεση Παλαιοντολογικών Ευρημάτων)».
12.  Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση-Συντήρηση Δικτύου Όμβριων Υδάτων (έτους 2011)».
13.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη – Αποκατάσταση Μύλου Μπουσίου».
14.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων Δ.Δ. Σπηλαίου».
15.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση του διδακτηρίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου».
16.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νεοχωρίου».
17.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση-αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού».
18.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης  του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων-χώρων (έτους 2009)».
19.  Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς».
20.  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 153.443,00 € από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» και έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προώθηση της ανακύκλωσης -βιώσιμη διαχείριση και εισαγωγή καινοτόμων υπόγειων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων στο δήμου Γρεβενών».
21.  Αποδοχή και κατανομή επιχ/σης 70.265,36 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Γ΄ κατανομή έτους 2013) και αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχ. έτους.
22.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού ως προς πιστώσεις από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (παρελθόντων ετών και έτους 2013).
23.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού ως προς πιστώσεις από χρηματοδότηση Σχολικής  ΣΑΤΑ.
24.  Μεταφορά χρηματικού ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης του Υπουργού εσωτερικών με αριθ. 52539/16/12/11.
25.  Εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα «Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών/Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις»..
26.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου-Διάθεση πίστωσης.
27.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.
28.  Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση Οικισμού Κιβωτού»
29.  Χορήγηση προκαταβολής στο έργο: «Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια Κούρβουλο εργατικών κατοικιών πόλης Γρεβενών» (αριθ. μελέτης 34/2011).
30.  Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για το έργο: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών στους οικισμούς Κνίδης, Πόρου και Σαρακήνας Δήμου Γρεβενών».
31.  Έγκριση-παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ».
32.  Περί διάλυσης σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση δρόμου στη θέση Εκκλησίας το Πηγάδι»
33.  Επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. επί αιτημάτων πολιτών.
34.  Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
35.  Τροποποίηση της αριθ. 138/13 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως αναφορά την προμήθεια εκτυπωτών (ορισμός προμηθευτή).
36.  Συμπλήρωση της αριθ. 192/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
37.  Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 801/2000 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών διότι  έχουν εκλείψει οι λόγοι που την υπαγορεύουν.
38.  Συναινετική κατάθεση του Δήμου Γρεβενών ως εγγυητή σε δάνειο ύψους 300.000,00 € που προτίθεται να λάβει η ΔΕΥΑ Γρεβενών από την Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτ. Μακεδονίας.
39.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 28.
40.  Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
41.  Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2014.
42.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς οπωρολαχανικά – όσπρια.
43.  Διαγραφή Δικαιώματος Βοσκής και Επιστροφή καταβληθέντος Δικαιώματος Βοσκής στον κ. Βέρρα Χρήστο του Κων/νου.
44.  Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής έτους 2013 Τ.Κ. Κυδωνιών οικ. Λείψι.
45.  Υλοτομία της Συστάδας 4α του Δημοτικού Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.
46.  Υλοτομία της Συστάδας 5α Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.
47.  Υλοτομία της Συστάδας 5β Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.
48.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του γραφείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Ταξιάρχη στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ταξιάρχη.
49.  Ανάκληση δωρεάν παραχώρησης χρήσης των αιθουσών των προκάτ κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ποντινής από το Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΙΔΕΑ.
50.  Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με έκταση ιδιοκτησίας του Κόττα Γεωργίου του Δημητρίου στην Τ.Κ. Προσβόρου.
51.  Ανάκληση αποφάσεων ονομασίας – μετονομασίας οδών της πόλης των Γρεβενών.
52.  Επί της από 31-10-2012 (αριθ. πρωτ. 43406/31-10-2012) γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου.
53.  Επί αιτήσεως Μπουραλέκου Αικατερίνης.

  1.