Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Για την πορεία των έργων σε Τ.Κ. του Δ. Γρεβενών ενημερώθηκε ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης, συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο κα Αικατερίνη Πέτρου, παρουσία των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, επισκέφτηκε τις Τοπικές Κοινότητες Εκκλησιών, Τρικόρφου, Τρικώμου και Φιλιππαίων όπου και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών των παρακάτω έργων:…

 

  • ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 178.000,00€
  • ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 330.000,00€
  • ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΤΡΙΚΩΜΟΥ:                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 275.000,00€
  • ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ:                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 355.000,00€
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΠΑΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.800.000,00€.

Τα τέσσερα πρώτα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.138.000,00€,  χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» και αποτελούν έργα αναπλάσεων των οικισμών, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση τους.

Το έργο «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 -2013» με προϋπολογισμό μελέτης 1.800.000,00€. Πρόκειται για ένα έργο που στοχεύει στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος των κατολισθήσεων, με τη δημιουργία δικτύου αποστράγγισης των υδάτων και κατάλληλων εφαρμογών για τη συγκράτηση των πρανών.

 

 Ο Δήμαρχος αμέσως μετά δήλωσε ικανοποιημένος από την πρόοδο των εργασιών και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων και τόνισε ότι τα ανωτέρω έργα είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους οικισμούς καθώς συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων.