Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»

Υπεγράφη την Τρίτη 13 Αυγούστου 2013 από το Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Αφοί Πασαγιάννη Ο.Ε.», η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» προϋπολογισμού 63.222,50€ με προθεσμία περαίωσης τρεις (3) μήνες.

 

 

Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε η αριθμ 07/2013 μελέτη προϋπολογισμού 66.550,00€. Η δημοπράτηση του πραγματοποιήθηκε στις 22/05/2013 με ανάδοχο την Εργοληπτική Επιχείρηση «Αφοί Πασαγιάννη Ο.Ε», η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση, ήτοι 5%.

 

Οι τεχνικές εργασίες του έργου περιλαμβάνουν: Αποκατάσταση τεχνικού απορροής υδάτων επί της οδού Μεγάρου – Κυπαρισσίου, με την κατασκευή οπλισμένου τοιχίου διαστάσεων 15μ μήκος και 4μ ύψος, εκσκαφές, επίχωση με αμμοχάλικα, επέκταση του τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες διαστάσεων Φ 100 εγκιβωτισμένες με σκυρόδεμα και αποκατάσταση του οδοστρώματος. Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση στηθαίων  σε γέφυρες του δημοτικού οδικού δικτύου, ενώ θα αποκατασταθεί το οδόστρωμα στο δρόμο διασταύρωση Λάβδας-διασταύρωση Περιβολίου.