Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2013-2014

Εγκύκλιος Αναπληρωτών – Ωρομίσθιων 2013-14

 

 Από τη ΔΔΕ Γρεβενών γνωστοποιείται ότι από τη  Δευτέρα 12-08-2013 έως και την Παρασκευή 23-08-2013 οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και….

Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Διεύθυνσης  προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014. 

 

Επισημαίνεται ότι κατ΄ εξαίρεση καλούνται οι υποψήφιοι, οι οποίοι εντάσσονται στις καταργούμενες, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄/23-07-2013), ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ17.13), να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως ωρομίσθιο προσωπικό για την ολο­κλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της B΄ τάξης ΕΠΑΣ και Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ.

 

      Ως προς τις λεπτομέρειες της διαδικασίας παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, συνιστάται οι υποψήφιοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα τηλέφωνα :    2462353148  και  2462353296. 

 

 

Ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

 

 

MSc Λιάμπας  Θωμάς