Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Γρεβενών

O Δήμος Γρεβενών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) μετά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν…

προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

                                                                                             

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα εξής προγράμματα 25 και 50 Ω:

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Επιχειρηματικότητα και τουριστική – πολιτιστική ανάπτυξη
 • Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
 • Βιολογικά προϊόντα  παραγωγή πιστοποίηση
 • Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e επιχειρείν
 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
 • Επαγγελματική ενεργοποίηση  ανέργων γυναικών

             ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Γεωργία και φυσικοί πόροι
 • Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής
 • Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες

              ΝΕΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 • Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο
 • Υπολογιστικά  Φύλλα – Παρουσιάσεις
 • Βάσεις Δεδομένων-Εξειδικευμένα θέματα
 • Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
 • Δημιουργία ιστοσελίδας

   ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 • Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
 • Αγγλικά για το χώρο εργασίας Α2-Β1
 • Αγγλικά για τον τουρισμό Α2
 • Γαλλικά για τον τουρισμό Α1- Α2
 • Γερμανικά για τον τουρισμό Α1-Α2
 • Ρωσικά για τον τουρισμό Α1-Α2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Διαχείριση εργασιακού άγχους /εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
 • Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
 • Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο γραφείο Κ.Δ.Β.Μ Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Περιφέρεια στο ισόγειο τηλ. 2462080858 από τις 9:00-13:00.