Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

H πρόταση των Δημοτικών Σύμβουλων της Αντιπολίτευσης για τη Λειτουργία του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στο Δήμο Γρεβενών.

Ιστορικό
Με το αριθ. 7841/07-07-2022 έγγραφο το οποίο υπογράφουν δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Παρατάξεων «ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ», ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» καθώς και ο Δημ. Σύμβουλος Χατζηγεωργίου Ελευθέριος της Δημοτικής Παράταξης «ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ», ζητήθηκε η άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, έπειτα από τη συνεδρίαση της 15-06-2022 και τη λήψη της αριθ. 79/2022 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών και τις αντιδράσεις που καταγράφηκαν στην τοπική κοινωνία για την κατάργηση της δομής των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Γρεβενών.
Με την αριθ. 79/2022 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου Γρεβενών αποφασίστηκε με οριακή και αμφισβητούμενη πλειοψηφία να παραχωρήσει ο Δήμος Γρεβενών το δικαίωμα στη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Δήμου Γρεβενών (ΔΕΚΕΓ) να εκμισθώσει το ακίνητο επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου τέρμα στην πόλη των Γρεβενών, όπου στεγάζεται η δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Γρεβενών, συνολικού εμβαδού (220,22) τ.μ. με φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στην αριθ. 17/2022 Απόφαση της ΔΕΚΕΓ Δήμου Γρεβενών. 
Με την αριθ. 17/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΕΓ με θέμα: «Συζήτηση για τη βιωσιμότητα και την επαναλειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Γρεβενών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών», αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία: 1) Εγκρίθηκε η διεξαγωγή δημοπρασίας πος εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου τέρμα στην πόλη των Γρεβενών, όπου στεγάζεται η δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Γρεβενών, συνολικού εμβαδού (220,22) τ.μ. με φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους, που αναφέρονται στην εισήγηση, 2) Εγκρίθηκε η διενέργεια της δημοπρασίας από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών, λόγω έλλειψης προσωπικού στη ΔΕΚΕΚ και 3) Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να επιληφθεί της εξυγίανσης του τρόπου λειτουργίας του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023. 
Στο εισηγητικό μέρος της παραπάνω αναφερόμενης Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΚΕΓ μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής: 
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) είναι μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά με αναπηρία ή έφηβοι ή άτομα με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοποί του ΚΔΑΠ- ΜΕΑ είναι δημιουργική απασχόληση των παιδιών με αναπηρία , η κοινωνική τους ένταξη, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.
Με τη με αριθμ. πρωτ. 463/02-04-2003 Απόφαση του Νομάρχη Γρεβενών χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες» δυναμικότητας 25 ατόμων στο Δήμο Γρεβενών και επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου τέρμα (Συνοικία ΜΕΡΑΣ) στην πόλη των Γρεβενών.
Η λειτουργία της δομής, εντάσσεται στη συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (ΔΕΚΕΓ) αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό μεγάλες δυσκολίες που αφορούν, στην εξόφληση των προμηθευτών στη μισθοδοσία των εργαζομένων και στις κατασχέσεις, με αρκετά μεγάλα χρηματικά ποσά, από οικονομικές υποχρεώσεις των παρελθόντων ετών. Με βάση την κατάσταση αυτή της Επιχείρησης, η υλοποίηση του προγράμματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Γρεβενών είναι οικονομικά εξαιρετικά δυσχερής και αμφίβολη, με αποτέλεσμα να κρίνεται μη βιώσιμη δομή. 
Οι εργαζόμενοι της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Γρεβενών της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, από 17-01-2022, καθώς παραμένουν απλήρωτοι από τον Ιανουάριο του 2022.
 Το ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Δήμου Γρεβενών της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» αποτελεί έναν πολύ σημαντικό θεσμό κοινωνικής πολιτικής, υψηλής κοινωνικής σπουδαιότητας, καθώς μέσω αυτού παρέχονται οι υπηρεσίες μέριμνας, υποστήριξης, εκπαίδευσης και παιδείας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
Πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών της Δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία» (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) με μέριμνα και αποκλειστική φροντίδα του Δήμου Γρεβενών, με τη στήριξη τοπικών φορέων όπως είναι η Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Γρεβενών, όπως έκανε και στο παρελθόν με τη χρηματοδότηση ποσού (55.000,00) ευρώ, καθώς και με τη στήριξη του Κράτους μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών όπως έκανε την προηγούμενη χρονιά με εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Να εξασφαλιστεί επίσης η συνέχιση των συμβάσεων των εργαζομένων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη Δομή προσφέροντας ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους στην Επιχείρηση και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους για πάνω από 20 χρόνια. Να μην  ανατραπεί η δικαιολογημένη προσδοκία των εργαζομένων για συνέχιση των συμβάσεων εργασίας τους, και την μετατροπή των συμβάσεών τους σε Αορίστου Χρόνου, αφού καλύπτουν Πάγιες και Διαρκείς Ανάγκες και είναι παραπάνω από απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία της ευαίσθητης Δομής των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Να εξεταστεί το ενδεχόμενο να καταργηθεί η Επιχείρηση ΔΕΚΕΓ όπως έγινε και με την ΑΝΔΗΓ και να συγχωνευθεί στο Δήμο, ο οποίος θα υπεισέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά της, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες αμοιβών και εργασίας για τους εργαζόμενους και καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.
Να εξασφαλιστεί τέλος η λειτουργία της Δομής σε καλύτερες εγκαταστάσεις με τον καλύτερο εξοπλισμό και μέσα που θα προσελκύουν τους ωφελούμενους και δεν θα τους οδηγούν σε ιδιωτικές Δομές. 
 
 
 
Σχετική νομοθεσία:   
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) : «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου. 1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του… ».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4722/2020 προβλέπεται ότι οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα εφόσον η χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούμενου προσωπικού που απασχολείται σε αυτό με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους ή μπορούν να επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτόν από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσής του άρθρου 71 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η δυνατότητα του προηγούμενου εδάφιου μπορεί να επεκτείνεται και σε επόμενους ετήσιους κύκλους». Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1-9-2020.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4483/2017 παρέχεται η δυνατότητα να περάσουν στους ΟΤΑ α΄ βαθμού οι δράσεις και Δομές από ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που υλοποιούνται μέσω ΕΣΠΑ κλπ. 
 
Πρόταση :   
1. Άμεση χρηματοδότηση από το Δήμο Γρεβενών για την καταβολή όλων των δεδουλευμένων των εργαζομένων στη Δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ που λειτουργεί από τη ΔΕΚΕΓ του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με εξασφάλιση της άμεσης απορρόφησης από τη ΔΕΚΕΓ για να μην δεσμευτούν τα χρήματα από οφειλέτες.
2 Άμεση επιστροφή των εργαζομένων στην Υπηρεσία τους, μετά την εξόφληση των δεδουλευμένων τους και την ενασχόλησή τους με τις διαδικασίες των αιτήσεων των ωφελούμενων για την περίοδο 2023.
3. Γρήγορη αποκατάσταση της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ με εξασφάλιση των απαιτούμενων υποδομών για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της Δομής προς τους ωφελούμενους.
4. Μη ιδιωτικοποίηση της Δομής των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και μη παραχώρηση σε τρίτους κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών στις οποίες λειτουργεί το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Γρεβενών.
5. Αξιοποίηση των προθέσεων των εμπλεκόμενων Φορέων για παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς την ευαίσθητη Δομή των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (όπως έγινε και στο παρελθόν από την Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Γρεβενών, το ΥΠΕΣ κτλ).
6. Ενδυνάμωση της Δομής των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ με πρόσθετο προσωπικό αναγκαίων ειδικοτήτων, με καλύτερες εγκαταστάσεις και υποδομές για την καλύτερη λειτουργία της Δομής και ποιοτικές υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους. 
7. Μεταφορά της Δομής των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είτε στο Δήμο Γρεβενών, είτε στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθλητισμού (ΚΚΑΑ), όπως αποφασίστηκε για τις λοιπές Δομές που λειτουργούν από τη ΔΕΚΕΓ του Δήμου Γρεβενών.
8. Ανάκληση κάθε προηγούμενης Απόφασης που αντίκειται στο πνεύμα και τις διατάξεις της παρούσας.
9. Εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο Γρεβενών για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
 
Γρεβενά  27-07-2022
 
Οι προτείνοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι