Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ξεκινά η ανακατασκευή του γηπέδου Γρεβενών

Διεξήχθη σήμερα Τετάρτη  31 Ιουλίου 2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο, ο ανοικτός διαγωνισμός  για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ». Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.005.000,00€ σύμφωνα με την αριθμ 74/2012 τεχνική μελέτη…

και αφορά την τοποθέτηση ελαστικού τάπητα. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.  

Ανεδείχθη προσωρινός Μειοδότης και οι εργασίες του έργου θα ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.