Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου των εργαζομένων στους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης

Συγκροτήθηκε σε σώμα την 12-04-2022 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου των εργαζομένων στους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων Α/θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Γρεβενών», το οποίο προέκυψε κατά τις αρχαιρεσίες στις 01-04-2022 και ομόφωνα εκλέχτηκαν στα αξιώματα του Δ.Σ. με 3ετή θητεία οι εξής: 
 
ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Πρόεδρος Καραμήτρος Βασίλειος ΔΑΣ – ΟΤΑ
Αντιπρόεδρος Αθανασιάδης Θεμιστοκλής ΔΑΣ – ΟΤΑ
Γενικός Γραμματέας Μπαλοδήμος Νικόλαος ΔΑΣ – ΟΤΑ
Ταμίας Σαίτη-Ζώτου Σοφία ΔΑΣ – ΟΤΑ
Μέλος Προκόβα Αικατερίνη ΔΑΣ – ΟΤΑ
Μέλος Σανίδας Γεώργιος ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ
Μέλος Σιέμου Κάρμεν ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
               Ο  Γεν. Γραμματέας                                     Ο  Πρόεδρος
 
  
             Νικόλαος Μπαλοδήμος                           Βασίλειος Καραμήτρος