Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρακτικό καταμετρήσεως Εράνου Αγάπης 2021

Tόν Δεκέμβριο τοῦ 2021 πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2021, γιά ἐνίσχυση καί βοήθεια τῶν συνανθρώπων μας πού βρίσκονται σέ ἀνάγκη. Δημοσιεύεται τό πρακτικό καταμετρήσεως κατόπιν ἀποσφραγίσεως ἀπό ἐπιτροπή.

           

            Στά Γρεβενά καί στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν 31 Δεκεμβρίου τοῦ 2021, ἡμέρα Παρασκευή καί ὥρα 6.00 μ.μ., συνήλθαμε οἱ Αἰδεσ. Πρωτ. Εὐστάθιος Στέφος Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ.Μ. Γρεβενῶν, Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιόπουλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, Αἰδεσ. Πρεσ. Εὐθύμιος Μπουκογιάννης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, κ. Χριστίνα Ζέρβα, νομικός καί κ. Γεώργιος Ἀγνάντος, ἐκκλησιαστικός ἐπίτροπος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, οἱ ὁποῖοι βάσει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 389Β/15.1.2201   ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ ἀποτελοῦμε τήν Ἐπιτροπή καταμετρήσεως τῶν χρημάτων τοῦ “ Ἐράνου Ἀγάπης 2021 ”, καί προβήκαμε στήν ἀποσφράγιση τῶν κουτιῶν καί στήν καταμέτρηση τῶν φακέλλων τοῦ Ἐράνου, ὅπως ἐπίσης καί τῶν χρημάτων πού ὑπῆρχαν σέ αὐτούς. Τό ἀποτέλεσμα τῆς καταμετρήσεως κατά Ἱερό Ναό ἔχει ὡς ἑξῆς :

 eranos21

           

            Συνολικά βρέθηκαν 1178 φάκελλοι. Αὐτοί περιεῖχαν 10.991,83 (δέκα χιλιάδες ένιακόσια ένήντα ἕνα εὐρώ και ὁγδόντα τρία λεπτά), τά ὁποῖα καί παραδόθηκαν στόν ταμία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰδεσ. Πρωτ. Εὐστάθιο Στέφο, ὁ ὁποῖος καί ἐξέδωσε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 189/31.12.2021 ΣΕΙΡΑ Β΄ ἀπόδειξη εἰσπράξεως τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.

            Γιά τή βεβαίωση τῶν ἀνωτέρω συνετάγη τό παρόν πρακτικό καταμετρήσεως, σέ 6 ἀντίγραφα – ἕνα γιά τό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἕνα για κάθε μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς – τό ὁποῖο πρακτικό ὑπογράφεται, ὡς ἕπεται, καί λύεται ἡ συνεδρίασις.  

Ἡ Ἐπιτροπή καταμετρήσεως

Πρωτ. Εὐστάθιος Στέφος

Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιόπουλος

Πρεσβ.   Εὐθύμιος Μπουκογιάννης

κ. Χριστίνα Ζέρβα

κ. Γεώργιος Ἀγνάντος