Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δήμος Γρεβενών: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για επανασύνδεση ρεύματος σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες

Ο Δήμος Γρεβενών ενημερώνει τους πολίτες, ότι σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία δημοσιεύθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2021, δίνεται η δυνατότητα επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες.
 
Προϋπόθεση είναι η διακοπή της ηλεκτροδότησης να έχει πραγματοποιηθεί ή να πραγματοποιηθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2022 και να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31-12-2021.
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης
2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
4. Εκκαθαριστικό φόρου του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ (άνω του 67%) για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο –α με αναπηρία
8. Βεβαίωση, αν υπάρχει, του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού
9. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γρεβενών και θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2462353406). 
 
 
Γραφείο Τύπου
 Δημάρχου Γρεβενών