Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία/κτηνοτροφία»

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών ενημερώνει τους παραγωγούς της Π.Ε. Γρεβενών σχετικά με την ανάρτηση της πρόσκλησης για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία/Κτηνοτροφία» του προγράμματος ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020.

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Συνεταιρισμού στο τηλέφωνο 24620-87220 για τα Γρεβενά και στο 24620-36005 για τη Δεσκάτη. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις 16/02/2022 έως και τις 16/03/2022 και οι δεσμεύσεις θα έχουν τριετή διάρκεια.

Ενδεικτικά, για την δράση 11.1.1/11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία/κτηνοτροφία» οι τιμές είναι:

Μηδική, Τριφύλλι 53,5 €/στρ
Όσπρια 40,6 €/στρ
Αρωματικά Φαρμακευτικά φυτά 55 €/στρ
Ακρόδρυα 85 €/στρ
Αιγοπρόβατα 21,1 €/στρ βοσκοτοπου
Βοοειδή με
κρεατοπαραγωγική/
μικτή κατεύθυνση
26,7 €/στρ βοσκοτοπου
Βοοειδή με
γαλακτοπαραγωγική
κατεύθυνση
33,3 €/στρ βοσκοτοπου
Κατεχόμενες
κυψέλες/παραφυάδες
26,39 €/κυψέλη

Για την δράση 11.2.1/11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία/κτηνοτροφία» οι τιμές είναι:

Μηδική, Τριφύλλι 52,4 €/στρ
Όσπρια 44,1 €/στρ
Αρωματικά Φαρμακευτικά φυτά 55 €/στρ
Ακρόδρυα 56,6 €/στρ
Αιγοπρόβατα 24,7 €/στρ βοσκοτοπου
Βοοειδή με
κρεατοπαραγωγική/
μικτή κατεύθυνση
28 €/στρ βοσκοτοπου
Βοοειδή με
γαλακτοπαραγωγική
κατεύθυνση
34,7 €/στρ βοσκοτοπου
Κατεχόμενες
κυψέλες/παραφυάδες
32,89 €/κυψέλη