Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Θέμα: :Αίτημα για δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των εγκεκριμένων παραγωγών της δράσης 11.2.1(1η Πρόσκληση) και της δράσης 11.1.1 (3η Πρόσκληση) στη νέα πρόσκληση που αναμένεται.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ Β 6266/28-12-2021 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», διαπιστώθηκε  ότι δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι εγκεκριμένοι παραγωγοί της δράσης 11.2.1(1η Πρόσκληση) και της δράσης 11.1.1 (3η Πρόσκληση).

 Η δράση 11.2.1 (1η Πρόσκληση) με αριθμ. πρωτ.: 130/5917.18/01/2017 ανέφερε ότι οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.2 είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου και μετά από σχετική πρόσκληση. Οι παραγωγοί θα λάβουν ενίσχυση για τελευταία φορά με το τεχνικό δελτίο που αφορά στην ΕΑΕ 2021.  Οι υποχρεώσεις του προγράμματος λήγουν στις 31/5/2022 και με βάση τα δεδομένα δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης στη νέα πρόσκληση που αναμένεται.

 Η δράση 11.1.1 (3η Πρόσκληση) με αριθμ. πρωτ.: 4075/182059.31/12/2018 ανέφερε ότι οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 είναι τριετούς διάρκειας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας σε βιολογική, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν και μετά από σχετική πρόσκληση, να ενταχθούν στις αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου 11.2. Οι παραγωγοί θα λάβουν ενίσχυση για τελευταία φορά με το τεχνικό δελτίο που αφορά την ΕΑΕ 2021. Οι υποχρεώσεις του προγράμματος λήγουν στις 31/5/2022 και αυτοί με βάση τα δεδομένα δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης στη νέα πρόσκληση που αναμένεται.

Σημειώνεται ότι οι βιολογικές καλλιέργειες αποτελούν δυναμικά εξελισσόμενο οικονομικό κλάδο , με ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Αν συμβεί το παραπάνω η πορεία πολλών βιοκαλλιεργητών θα διακοπεί και οι ίδιοι θα αποθαρρυνθούν για συνέχεια. Στις ιδιαίτερα δύσκολες   συνθήκες που ήδη διαμορφώνονται στη Δυτική Μακεδονία δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία πράξη παραγωγικής και αναπτυξιακής αποθάρρυνσης. Απεναντίας οι παραγωγικές διαθέσεις παντοιοτρόπως πρέπει να ενθαρρύνονται και να προωθούνται.

Σημειώνεται επίσης ότι οι βιοκαλλιεργητές του νομού Γρεβενών εδώ και είκοσι περίπου χρόνια πρωτοστάτησαν στο εγχείρημα της βιολογικής παραγωγής. Ήταν εκείνοι που ρίσκαραν και συγχρόνως τόλμησαν να επενδύσουν σε έδαφος, σε χρήμα, σε εργασία και σε χρόνο πάνω στη βιολογική καλλιέργεια. Είναι αυτοί που δημιούργησαν μια άριστη προοπτική και έναν καλό δρόμο καλλιεργητικής εξέλιξης σε πανευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο. Η πολιτεία σαφώς θα πρέπει να ενθαρρύνει και να προωθεί αυτή την πορεία και μάλιστα κατά προτεραιότητα.

 Με βάση λοιπόν τις παραπάνω αναφορές θα πρέπει η ηγεσία του Υπουργείου να λάβει υπόψη τους παραγωγούς που συμμετέχουν στις ανωτέρω προσκλήσεις και να μεριμνήσει, έτσι ώστε  κατά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους (31/5/2022) :

-να υπάρξει νέα πρόσκληση στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στήριξης και

-ότι δεν θα υπάρξει κενό  χρονικό περιθώριο το οποίο να μην καλύπτεται από τη νέα πρόσκληση.

 Αν δεν ληφθούν υπόψιν τα παραπάνω οι παραγωγοί θα χάσουν την τελευταία ευκαιρία που έχουν να συμμετέχουν στο μέτρο 11 των βιολογικών καλλιεργειών , καθώς από τη νέα ΚΑΠ μεταφέρεται στα eco-schemes των άμεσων ενισχύσεων και καταργείται από το ΠΑΑ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

Λάμπρος Χατζηζήσης