Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Παραχώρηση 10 ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου & Πίνδου, στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων συνύπαρξης του τοπικού παραγωγικού πληθυσμού με τα είδη άγριας πανίδας (κυρίως αρκούδες), ολοκλήρωσε επιτυχώς τις διαδικασίες δωρεάν παραχώρησης 10 ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής…

του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Οι περιφράξεις (6 με πάνελ και 4 με σύνδεση με ηλ. ρεύμα) προμηθεύτηκαν από τον Φορέα μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος«Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο.

Κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του Φορέα Διαχείρισης και μετά από δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στους Ασπραγγέλους του Δ. Ζαγορίου στις 02/07/2013, επιλέχθηκαν οι τελικοί δικαιούχοι οι οποίοι από την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 άρχισαν σταδιακά να προσέρχονται και να παραλαμβάνουν τις ηλεκτροφόρες περιφράξεις για χρονικό διάστημα ενός έτους.  

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου, ενημερώνει επίσης τους Επαγγελματίες Μελισσοκόμους ή Κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται εντός περιοχών που αποτελούν οικότοπους της Αρκούδας, ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ) με την οποία καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, να συμμετάσχουν στη δράση 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του μέτρου 2.1.6 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 15/07/2013 έως 28/09/2013, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:

 

1. Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των αιρετών Περιφερειών και τις Δ/νσεις Αγροτικής

Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή σε άλλες κατά

περίπτωση εξουσιοδοτημένες αρμόδιες υπηρεσίες

 

2. Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητα, στο τηλέφωνο: 2105275065

 

3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/proskli_216_drasi_1_1.pdf