Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αποτέλεσμα Αρχαιρεσιών Δικηγορικού Συλλόγου Γρεβενών

Στις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας της 28.11.2021 εξελέγησαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Γρεβενών για την τετραετία από 1.1.2022 έως 31.12.2025, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Παπανικολάου του Στεργίου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Μαρία Βανιώτη του Κωνσταντίνου
Χάιδω Γιώτα του Δημητρίου
Λαμπρινή Κόγιου του Δημητρίου
Μαρία Μαλέκα του Βασιλείου

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Γρεβενών
Ο Πρόεδρος              Η Γραμματέας
Χρήστος Γ. Παπαϊωάννου   Κωνσταντινιά Μπαζάκα