Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για επανασχεδιασμό και ανακατασκευή του περιβάλλοντος χώρου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ

Ο Δήμος Γρεβενών- Municipality of Grevena προκηρύσσει Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
? Ζητούμενο του Διαγωνισμού είναι η ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του ελεύθερου κοινοχρήστου χώρου του Κέντρου Παλαιοντολογίας, συμπεριλαμβανομένης της όμορης κεντρικής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς, και πιο συγκεκριμένα ο καθολικός επανασχεδιασμός και ανακατασκευή του περιβάλλοντος χώρου με σκοπό την ανάδειξη του Κέντρου ως κυρίαρχο στοιχείο στην περιοχή επέμβασης, με τις αρχές του σύγχρονου σχεδιασμού και σεβασμό στην ιστορικότητά του, η ελκυστικότητα του χώρου και η τόνωση της επισκεψιμότητας.
?Η προεκτιμώμενη αμοιβή εκπόνησης της αρχιτεκτονικής μελέτης ανέρχεται, σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών δεδομένων και στοιχείων που συνοδεύει την συγκεκριμένη προκήρυξη, στο ποσόν των 71.832,38€ με 24% Φ.Π.Α., (μη συμπεριλαμβανομένου του Α’ βραβείου), ενώ θα δοθούν τρία (3) βραβεία συνολικής αξίας 13.728,12€ με 24% Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση του Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών.
? Ο χώρος που φιλοξενεί τους μεγαλύτερους χαυλιόδοντες του κόσμου, θα πάρει σύντομα τα χαρακτηριστικά που του αρμόζουν.