Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών στο πλαίσιο της Πράξης “Αποκατάσταση και αντισεισμική προστασία του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά Σαμαρίνας) Κοινότητα Σαμαρίνας Π.Ε. Γρεβενών”.

Αφορά στην πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και ενός (1) ΔΕ Εργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 15/05/2022.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία μας από 02/11/2021 έως και 06/11/2021.

Η προκήρυξη είναι δημοσιευμένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΕ3Ψ4653Π4-Ε59