Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έγκριση διακήρυξης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

Εγκρίθηκε την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η Διακήρυξη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής τοιχίων συγκράτησης καταπτώσεων και τοιχίων συγκράτησης πρανών, κατασκευή στραγγιστηρίων και επενδεδυμένων τάφρων απορροής υδάτων, καθώς και την κατασκευή κιβωτοειδών οχετών. Επιπλέον, από τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου προβλέπεται η εξυγίανση και η κατασκευή επιχωμάτων και λιθορριπών, καθώς και τμηματικές ασφαλτοστρώσεις στα σημεία κατασκευής των επιχωμάτων και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πιστή στις δεσμεύσεις της και με γνώμονα το κοινό καλό συνεχίζει να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί έργα υποδομών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Δυτικομακεδόνων.