Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών στο πλαίσιο της Πράξης “Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού Υδραγωγείου οικισμών Γρεβενών”.

Αφορά στην πρόσληψης ενός (1) ΠΕ αρχαιολόγου, ενός (1) ΤΕ λογιστή και ενός (1) ΥΕ εργάτη για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία μας από 15.07.2021 έως και 20.07.2021.

ΔΕΙΤΕ την προκήρυξη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ