Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων της Γαλλικής Εταιρείας Econick και εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Agromine

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των Δράσεων μετά τη λήξη του έργου LIFE AGROMINE και της εφαρμογής της Αγροεξόρυξης Νικελίου (Ni Agromining) σε ευρύτερη κλίμακα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 17/6/2021 στον Έξαρχο Γρεβενών και στην πόλη των Γρεβενών διαδοχικές συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων της Γαλλικής Εταιρείας Econick και εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στις συναντήσεις συμμετείχαν ο πρόεδρος της εταιρείας Mr. Richard Echevarria (Econick), ο Dr. Guillaume Echevarria, σύμβουλος (Econick) και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λωρραίνης της Γαλλίας, η υπεύθυνη της υλοποίησης του έργου LIFE AGROMINE στην Ελλάδα Dr Μαρία Κωνσταντίνου, καθηγήτρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, το μέλος της ελληνικής ερευνητικής ομάδας και μέλος του Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Δημήτρης Κύρκας, Msc. και η κα. Μαρία Χατζηλιάδου με τον Dr Βασίλειο Μαχαιρά εκ μέρους της εταιρείας Επιχειρησιακή Ανάπτυξη – Αφοί Μαχαιρά ΟΕ. Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν ο Νικόλαος Λυσσαρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο Ιωάννης Γιάτσιος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών.

Η Econick είναι μία Γαλλική start-up εταιρεία που προέκυψε από την έρευνα στο τομέα της Αγροεξόρυξης (Agromining) και η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της βιοτεχνολογίας των φυτών με έμφαση στην παραγωγή μετάλλων από φυτά μέσω βιώσιμων διαδικασιών παραγωγής. Η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις που σέβονται το περιβάλλον, αξιοποιώντας τη δυνατότητα ορισμένων φυτών να συσσωρεύουν στους υπέργειους ιστούς τους εξαιρετικά υψηλές ποσότητες μετάλλων, όταν αναπτύσσονται σε εδάφη με τα συγκεκριμένα μέταλλα.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE AGROMINE διερευνήθηκε η καλλιέργεια φυτών υπερσυσσωρευτών του νικελίου σε εδάφη πλούσια σ’ αυτό το μέταλλο για τη λήψη καθαρού νικελίου ή ενώσεων αυτού και την συμπαραγωγή θερμότητας/ενέργειας. Τέτοια εδάφη βρίσκονται στους σερπεντινικούς (υπερβασικούς) σχηματισμούς, οι οποίοι εντοπίζονται σε αρκετές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου. Υποψήφια φυτικά είδη για καλλιέργεια με σημαντικά υψηλές αποδόσεις σε βιομάζα και νικέλιο είναι τα: Alyssum murale, Leptoplax emarginata και Bornmuellera tymphaea, όλα αυτοφυή είδη στην οροσειρά της Πίνδου και τα δύο τελευταία είναι ελληνικά ενδημικά.

H Αγροεξόρυξη αφορά σε ένα νέο είδος καλλιέργειας που θα μπορεί να προσφέρει σε κάποιες τοπικές κοινότητες έναν εναλλακτικό τύπο γεωργίας, ιδιαίτερα σε εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας. Επίσης είναι μια μέθοδος εξόρυξης μεταλλεύματος απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον, η οποία ενισχύει τη φυσική αποκατάσταση των αγρών.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εκτέθηκαν εν συντομία τα μέχρι τώρα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα κατόπιν της πιλοτικής εφαρμογής του έργου στην Ελλάδα και συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας με την εταιρεία Econick στην εφαρμογή της Αγροεξόρυξης του Νικελίου στην Π.Ε. Γρεβενών.