Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δήμος Γρεβενών: Έως τις 18 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Έως την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 έχουν χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήσεων στο αρμόδιο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Γρεβενών, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Γρεβενών, οι ιδιοκτήτες των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) που για το οικονομικό έτος 2021 θα κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, καλούνται να υποβάλουν μέχρι 18-06-2021 σχετική αίτηση για το σύνολο – πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου προηγούμενων οικονομικών ετών – των τετραγωνικών μέτρων που θα χρησιμοποιήσουν σε εφαρμογή των διατάξεων : α) του άρθρου 65 του Ν.4688/2020( Φ.Ε.Κ.101 τ.Α ́24-05-2020 ) καθώς και β) του άρθρου 60 του Ν.4795/2021 ( Φ.Ε.Κ. 62 τ.Α ́ 17-04-2021 ) προκειμένου να τους εκδοθεί η σχετική άδεια.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας είναι η μη ύπαρξη οφειλών προς τον Δήμο (Δημοτική Ενημερότητα).

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι οι οριογραμμές που έχουν τεθεί από τον Δήμο είναι τα νόμιμα όρια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι υπερβολές και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πέραν των οριογραμμών, συνιστά αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται πρόστιμο.

Επίσης, υποχρέωση των ιδιοκτητών των Κ.Υ.Ε. είναι η φροντίδα για την ασφαλή και άνετη κυκλοφορία των πολιτών καθώς και των οχημάτων άμεσης ανάγκης (Διάδρομος 3 μέτρων).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Γρεβενών. Υπεύθυνος Στέργιος Παπαγεωργίου – τηλ.2462(0)25630.

Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Γρεβενών